Engels in het VMBO


Deze gedifferentieerde methode Engels VMBO is een combinatie van gepersonaliseerd leren en klassikale activiteiten. De niveaus zijn gelieerd aan het Europees Referentie Kader (ERK). De lesmethode omvat de niveaus Pre-A1 tot en met C1, hierdoor kunnen alle leerlingen binnen het VMBO BBL, KBL, en GTL op individueel niveau binnen het ERK werken. Alle leerdoelen voor de onderbouw en de eindtermen voor de bovenbouw van het VMBO zijn op elkaar afgestemd. De ontwikkelingen en vernieuwingen in het VMBO worden door ons op de voet gevolgd en geïmplementeerd. De methode schenkt daarnaast veel aandacht aan leesvaardigheden, toetstraining en examentraining. In klas 4 worden al deze vaardigheden herhaald in het hoofdstuk examentraining.


Sterk Engels workbook vmbo

Onderbouw


De werkboeken van STERK Engels voor de onderbouw bestaan uit de niveaus BK en KGT De duidelijke opbouw en structuur van de hoofdstukken bieden houvast. Het werkboek bevat aansprekende thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Om tegemoet te komen aan zoveel mogelijk verschillende leerstijlen en voorkeuren, biedt het werkboek een gevarieerd aanbod aan opdrachten.

Bovenbouw


De werkboeken van STERK Engels VMBO bovenbouw bestaan uit de niveaus BBL, KBL en GTL. Ook deze werkboeken hebben dezelfde opbouw en structuur van de hoofdstukken.  De combinatie van het online werkboeken en de hardcopy zorgt voor maximale flexibiliteit. Het geeft alle ruimte om te differentiëren.

Docentenmateriaal


Het docentenmateriaal bij de methode, geeft achtergrondinformatie en extra opties om de lessen effectiever, interactiever en aantrekkelijker te maken. Met de duidelijke en overzichtelijke doorlopende leerlijn voor klas 1 tot en met 4, op basis van de kerndoelen
en eindtermen kan je het PTO en PTA er eenvoudig op afstemmen. Door middel van tips voor gedifferentieerd werken, flipping the classroom, formats voor je lesopzet, opties voor gamification en alternatief groepswerk, kun je optimaal gebruik maken van de methode.


STERK Engels scholen:

  • Ilex College
Lesmethode Engels vmbo

De opbouw van de methode


Elk leerjaar bestaat uit 4 thema’s en elk thema kent 4 hoofdstukken.
De opbouw van elk leerjaar en hoofdstuk zijn altijd hetzelfde.

Listening
Introductie van het thema middels video of audio.

Vocabulary
Met behulp van verschillende oefeningen de woordenschat van het thema oefenen.

Classroom activity
Klassikale activiteit waarmee de woordenschat geoefend kan worden.

Fast ForWord
Het vergroten van de woordenschat en grammatica op individueel niveau.

Reading
Instructie video’s, before while and after reading met bijbehorende teksten en oefeningen.

Reading Assistant
Zelfstandig hardop en begrijpend lezen.

Grammar
Instructie video’s en het oefenen van grammaticale structuren.

D-test
Diagnostische opgaven om gedifferentieerde instructie en verwerking aan te bieden.

Writing
Oefeningen zoals het schrijven van een e-mail of brief.

Speaking
Thema gerelateerde oefeningen gericht op spreken en presenteren.


Nieuwsgierig?


Graag maken wij een afspraak bij u op school om onze methode toe te lichten. Wij kunnen u ook geheel vrijblijvend een werkboek opsturen zodat u zelf onze methode kunt ervaren.