Je bent hier:

Engels voor Mavo Havo Vwo

Taal is een sociaal instrument

Sterk Engels voor mavo, havo en vwo kun je gedurende de vijf jaar inzetten. Je kunt er ook voor kiezen om alleen in de onderbouw of de boven als add on te gebruiken. Zowel bij het lezen, speken, grammatica en woordenschat kan de leerling werken op haar of zijn eigen niveau.  De leerling zal zijn voorbereid met het het juiste ERK niveau op een bepaalde richting in het hoger onderwijs.

Taalonderwijs kan niet zonder de sociale interactie van de klas. Elke student heeft echter ook een eigen manier om taal aan te leren en maakt grotere sprongen in een aangepast programma. Met STERK Engels zet je een grote stap om de cognitieve vaardigheden (zoals uitspraak, motivatie en concentratie) beter te stimuleren. Dit doe je in combinatie met de 2 innovatieve softwareprogramma’s, Reading Assistant en Fast Forword, waaraan meer dan 20 jaar wetenschappelijk onderzoek voorafgaat. Deze programma’s worden ondertussen al gebruikt in meer dan 50 landen door meer dan 3 miljoen leerlingen en docenten.

STERK Engels havo vwo
Fast ForWord Reading Assistant Plus
STERK Engels ERK schema

Fast ForWord & Reading Assistant

Leer Engels met Fast Forword, dat wetenschappelijke erkenning krijgt van tal van gereputeerde instituten zoals Harvard University, Stanford University, Rutgers en MIT. Deze onlineapplicatie laat leerlingen toe om hun taalvaardigheden te verbeteren. Startpunt (voor zowel Reading Assistant als Fast Forword) is een diagnostische toets, waarbij de vaardigheden van de leerling worden getest. Op basis van de resultaten krijgt de student vervolgens toegang tot verschillende “games”, die steeds weer een nieuwe uitdaging in de Engelse taal voorleggen. Zo wordt het concentratievermogen verruimd, de informatieverwerking versneld en het taalbegrip verhoogd. Bovendien krijgen niet enkel zwakkere, maar ook erg sterke leerlingen de kans om op een speelse, uitdagende manier stappen voorwaarts te zetten.

Dit unieke programma Reading Assistant plus gebruikt spraakherkenning om leerlingen te ondersteuning en verbeteren terwijl ze hardop lezen. Geen enkel boek of programma biedt vergelijkbare steun. Met de hulp van deze “online coach ” bouwt de leerling sneller woordenschat op en wordt de leesvlotheid sneller verbeterd. Cruciaal daarbij is de onmiddellijke, mondelinge feedback, met name daar waar de leerling zichzelf niet kan verbeteren. Na het lezen van een passage toetst het programma dus automatisch naar het letterlijk en contextueel begrip van de leerling.

Fast ForWord PicFlip

Voor de Engelse docent

In een gedifferentieerd klaslokaal kunnen Vwo docenten elementen van een les aanpassen of wijzigingen aanbrengen in het curriculum op basis van de interesse, vaardigheid en leerstijl van studenten. Hierdoor kun je als docent voldoen aan de individuele leerbehoeften van de moeilijk lerende en gevorderde leerlingen

Gedifferentieerde instructie is NIET hetzelfde als geïndividualiseerde instructie. Terwijl geïndividualiseerde instructie het personaliseren en aanpassen van studierichtingen voor elke student inhoudt, past gedifferentieerde instructie het curriculum aan om te reageren op de unieke leeruitdagingen van elke student. Zowel Reading Assistant als Fast ForWord brengen deze differentiatie aan.