Je bent hier:

Engels voor Mavo Havo Vwo

Betrouwbare leeskilometers en uitspraakverbetering

Wil je ook zeker weten dat je leerlingen echt lezen en bovendien ook zicht hebben op hòe ze lezen? Met ClearFluency® maken je leerlingen leeskilometers op hun eigen niveau. Door middel van een slimme online instaptoets krijgen leerlingen toegang tot een gepersonaliseerde bibliotheek met korte leesselecties. Elke leesselectie bevat opdrachten voor woordenschat, luisterend lezen, hardop voorlezen met correctie op de uitspraak door unieke spraakherkenningssoftware en ten slotte vragen over de tekst om begrip te meten.

Deze software is ontwikkeld op ruim 20 jaar wetenschappelijk neuro linguïstisch onderzoek en combineert alle componenten van lezen met het versterken van de executieve functies. Deze unieke software wordt inmiddels in meer dan 50 verschillende landen gebruikt door ruim 3 miljoen leerlingen en docenten.

STERK Engels havo vwo
STERK Engels ERK schema

Europees referentie kader A1 tot C2

De software is gekoppeld aan het ERK (Europees Referentie Kader) en biedt de mogelijkheid om al vanaf A1 niveau tot en met eind C1 niveau te werken. Daarmee is de software geschikt voor alle jaarlagen en niveaus in het voorgezet onderwijs: van VMBO tot en met eind VWO.

Sterk Engels voor mavo, havo en vwo kun je gedurende vijf jaar inzetten ter bevordering van leesvaardigheid, uitspraak en woordenschat. Dankzij de unieke drieslag luisterend lezen, voorlezen met correctie op uitspraak en begrijpend lezen leg je voor elke leerling de basis voor leesvaardigheid. Ideaal ter ondersteuning van je lessen in het algemeen en een goede aanvulling op je examenvoorbereiding.

Meten is weten

Jouw leerlingen bereiden zich maximaal voor op het streefniveau en dankzij de RPI (instap- / voortgangstoets) komt de doorlopende leerlijn lezen eenvoudig in beeld. Bovendien bieden de resultaten van de RPI een inkijkje in eventuele hiaten in de taalontwikkeling of problemen in het talenspectrum. Indicaties voor dyslexie worden soms over het hoofd gezien, zeker bij bovengemiddeld intelligente leerlingen die veelal over compenserende strategieën beschikken. Door de wetenschappelijk verantwoorde RPI kunnen kenmerken van dyslexie alsnog aan het licht gebracht worden, waardoor adequate hulp en/of diagnostisering ingezet kan worden om de leerling tot maximaal resultaat te brengen.

RPI resultaat

Special educational needs

Juist voor dit type leerlingen die te maken hebben met belemmerende factoren zoals bijvoorbeeld AD(H)D, TOS en dyslexie biedt de software bovendien nog extra ondersteuning. Deze komt in de vorm van de gegamificeerde modules van Fast ForWord. Bij deze games, die ook gekoppeld zijn aan ERK A1 tot aan C1, werken leerlingen aan de basis van taal. Hierbij gaan klank-teken koppeling, taalstructuren zoals grammatica, woordenschat, tekstbegrip gepaard met het intensief trainen van de executieve functies. Deze unieke combinatie zorgt voor bewezen inhaalslag van 1 jaar leervertraging inhalen binnen 3 maanden.