Je bent hier:

Engels in het Vso

Struggling learner

Ben je op zoek als docent op het voortgezet speciaal onderwijs naar een goed onderbouwde, gebruiksvriendelijke leermethode om Engels taalonderwijs op een eenvoudige en effectieve wijze te geven aan je leerlingen? Dan hebben wij verschillende opties. Naast de methode STERK Engels VMBO zou STERK Engels Basics als add on op de bestaande methode een goede keuze zijn. De geïntegreerde programma’s Fast ForWord & ClearFluency zijn zo samengesteld dat deze hulp bieden aan de “struggling learner”.

Reading Assistant step 1

Auditieve verwerkingsstoornis (APD, TOS)

Auditieve verwerkingsstoornis kan vaak worden verward met gedragsproblemen, aanpassingsmoeilijkheden en onvolwassenheid. Fast ForWord richt zich op deze gebieden met strategieën, oefeningen en activiteiten die betrekking hebben op verwerkingssnelheid en nauwkeurigheid

ADD & ADHD

Veel leerlingen die moeite hebben met het vasthouden van aandacht en concentratie hebben een inefficiënte informatieverwerking, wat een belemmering kan zijn bij het luisteren en lezen. Fast ForWord bouwt verwerkingsvaardigheden op waardoor de aandacht en concentratie verbeteren.

Fast ForWord PicFlip
Fast ForWord Brains

ASS

Fast ForWord wordt veel als interventie gebruikt om kinderen met autisme te helpen. De adaptieve technologie zorgt ervoor dat kinderen op hun eigen tempo kunnen werken. De intensiviteit zorgt ervoor dat het brein het juiste neuronenpad leert kennen en blijft gebruiken.

Dyslexie

Dyslexie wordt nu erkend als een voornamelijk auditieve stoornis, met zwakheden die specifiek optreden bij fonologische verwerking. Veel leesinterventieprogramma’s helpen leerlingen deze moeilijkheden te compenseren door de problemen te omzeilen. Fast ForWord pakt het anders aan, door  de hersenen “opnieuw te bedraden” om te kunnen lezen. fMRI-gegevens van Stanford laten zien hoe Fast ForWord leerlingen met dyslexie helpt bij het verbeteren van taal-, cognitieve en leesvaardigheden.

STERK Engels Fast ForWord
STERK Engels vmbo Reading Assistant

Leesproblemen

Heeft een leerlingproblemen met het lezen van Engels? Leest hij de teksten wel, maar begrijpt hij niet wat er staat? Is het lastig om een Engels boek te pakken en rustig te lezen? Lezen is de basis voor leren van nieuwe talen, dus het is een zeer belangrijke vaardigheid. Om dit te verbeteren gaat Fast ForWord terug naar de basis van het leren, het brein. Bij jonge kinderen richt het programma zich vooral op het verkrijgen van een goede basis in het lezen. Bij oudere kinderen en volwassenen richt Fast ForWord zich op snelheid, begrijpend lezen en kritisch denken tijdens het lezen.

Leerproblemen

Bij leerproblemen is het vaak lastig vast te stellen waar precies de blokkade zit. Dit kan gezien worden als een aandoening of hiaat. Fast ForWord ontwikkelt door herhaling en uitdaging steeds het brein, waardoor blokkades in het brein worden weggenomen.