Je bent hier:

Engels in het speciaal basisonderwijs

Spelenderwijs aanleren van de Engelse taal

Ben je docent op het speciaal basisonderwijs dan heb je te maken met dezelfde kerndoelen als gewone basisscholen. Met STERK Engels kunnen de leerlingen in het sbo op hun eigen tempo werken en wordt gedifferentieerd lesgeven nog makkelijker. De inhoud sluit bovendien aan bij het ERK: fijn als ondersteuning van de determinatie van het niveau. De online programma’s sluiten niet alleen aan bij de individuele ontwikkeling, maar geven ook feedback en motivatie door gamification en leggen de nadruk op de individuele groei.

Naast het online platform met leuke, interactieve themalessen  waar alle vaardigheden aan bod komen, geeft STERK Engels  voor PObinnen de software aandacht aan auditieve verwerking, vloeiende klankuitspraak, klankherkenning, het trainen van de executieve functies en een stuk emotieregulatie binnen leren. Vaak hebben leerlingen die moeilijk kunnen leren en of met gedragsproblemen hier veel baat bij. De software die onderdeel is van de  methode is op basis van meer dan 20 jaar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van neurolinguistiek, een tak van de wetenschap die het verband tussen de werking van de hersenen en het leren van taal onderzoekt.

STERK Engels sbo school
Fast ForWord Brains
Magic Rabit Fast ForWord

Inhoud STERK Engels voor (speciaal) Basisonderwijs

Waarom STERK Engels?
De unieke, wetenschappelijk onderbouwde software helpt leerlingen het beste uit zichzelf te halen en eventuele leervertraging snel in te halen. De software biedt gepersonaliseerde en adaptieve opdrachten in de vorm van spelletjes waarbij leerlingen werken aan:

Het succes van Ramon

Ramon is 11 jaar oud en heeft een TOS en ADHD. Op het gebied van leesvaardigheid had hij bijna 2 jaar leervertraging toen hij aan de slag ging met de software.

In het schema hiernaast zie je de scores van de voortgangs toets, genaamd Reading Progress Indicator (RPI) . De eeste test is afgenomen op 20 november. Hij was ingeschaald op grade 5, maar scoorde hier bijna 1 heel jaar onder. Na 1 maand scoorde hij al ruim 1 grade (jaar) hoger en na krap 5 maanden had hij ruim 2 jaar leervertraging ingehaald.

In het detail overzicht is goed zichtbaar welke onderdelen van leesvaardigheid aan bod komen in de RPI en hoe hij hier op gescoord heeft. Ramon heeft vooral enorme vooruitgang geboekt in zijn begrijpend lezen score (laatste kolom). Alle andere onderdelen zijn ook vooruitgegaan: fonologisch bewustzijn (herkennen van klanken), decoderen (klank-teken koppeling en samenhang van woorden begrijpen), het herkennen van en de betekenis weten van woorden. Al deze zaken zijn essentiële vaardigheden om tot begrijpend lezen te komen.

Ramon is bovendien gegroeid in zelfvertrouwen en heeft meer aandacht en focus dankzij de opzet van de games. Door de combinatie met ClearFluency heeft hij bovendien gewerkt aan zijn uitspraak en veel leeskilometers gemaakt binnen de veilige kaders van zijn gepersonaliseerde bibliotheek.

Books Phonics
Foundations vormen en kleuren