Je bent hier:

Engels in het speciaal basisonderwijs

Spelenderwijs aanleren van de Engelse taal

Ben je docent op het speciaal basisonderwijs dan heb je te maken met dezelfde kerndoelen als gewone basisscholen. Met STERK Engels SBO kunnen de leerlingen in het sbo op hun eigen tempo werken en maakt gedifferentieerd lesgeven nog makkelijker. De inhoud sluit ook aan bij het ERK De online programma’s sluiten niet alleen aan bij de individuele ontwikkeling, maar geven ook feedback en motivatie door gamification en leggen de nadruk op de individuele groei.

Naast de online werkboeken geeft STERK Engels Foundations binnen de software aandacht aan auditieve verwerking, vloeiende klankuitspraak, klankherkenning. Vaak hebben leerlingen die moeilijk kunnen leren en of met gedragsproblemen hier veel baad bij. De software binnen methode is op basis van meer dan 20 jaar wetenschappelijkeonderzoek.

STERK Engels sbo school

Fundamenten van de Engelse taal

Bookshop Phonics is een uitgebreid en veelomvattend leesprogramma, waarin leerlingen uitgebreide fonetische oefeningen (= oefeningen om klanken te koppelen aan de juiste letters) kunnen doen. Het programma is gericht op leerlingen uit de groepen 1 t/m 4, maar kan ook gebruikt worden door oudere leerlingen die nog moeite hebben met lezen. Het programma biedt leerlingen de mogelijkheid om de basale leesvaardigheden te ontwikkelen (denk aan fonologisch bewustzijn, fonemisch bewustzijn, letterherkenning, klankherkenning, woordherkenning en vloeiend lezen). Bookshop Phonics is zo ontworpen, dat het goed gecombineerd kan worden met het standaard leesprogramma in de klas of andere specifieke leesprogramma’s zoals Fast ForWord. Het programma volgt een logische instructievolgorde.

Leesvaardigheden worden expliciet aangeleerd en geoefend door een reeks van werkmethodes, waarbij er multisensorische en responsieve interacties zijn tussen leraar en leerling. Het programma past vanzelf het type oefeningen aan aan het kind, waarbij het ene kind meer ondersteuning zal krijgen, en het andere kind juist meer uitdaging. Het programma integreert basale leesvaardigheden, leesroutines en leesdoelen en biedt ook systematische instructies aan bij ieder individueel leerplan.

Elke les is verdeeld in twee delen van elk 10 minuten, bedoeld voor een klein groepje leerlingen. Daarnaast is er per les één deel van 10 minuten voor de hele klas. Tijdens het groepsgedeelte voor de hele klas kunnen leerlingen met elkaar samenwerken en zo leren met en van elkaar. Ook biedt het programma doorlopende beoordelingen van de leerlingen, zodat je als leraar de leerlingen op een goede manier kunt groeperen en zodat aan de leerbehoeftes van iedere leerling wordt voldaan.

Books Phonics
Foundations vormen en kleuren