Je bent hier:

STERK Engels Home

Engels in het thuis onderwijs

Het gehele onderwijsveld laat grote inspanningen zien op het gebied van thuis onderwijs. Gebrek aan motivatie is een belemmerende factor voor thuis onderwijs. STERK Engels thuis onderwijs motiveert middels het gebruik van de online programma’s Reading Assistant en Fast Forword. Het unieke van Reading Assistant is de directe feedback die een leerling ontvangt na het uitvoeren van het hardop voorlezen van een boek. De leerling verbetert hierdoor niet alleen zijn uitspraak maar ook het taalbegrip en vergroot aanzienlijk zijn of haar Engelse woordenschat. Verschillende leesstrategieën, alle grammatica regels, voorspellend lezen en geheugen technieken komen aan bod in de verschillende uitdagende games binnen Fast Forword.

Methode Engels Thuis onderwijs
STERK Engels thuis

Thuisonderwijs en cognitieve vaardigheden

Fast ForWord ontwikkelt naast de Engelse taal ook de cognitieve vaardigheden zoals (auditief) geheugen, inschatting, focus en verwerking. Het zorgt voor een grotere concentratieboog, snellere informatieverwerking en een beter taalbegrip. Iedereen die aan het werkt gaat met dit programma kan  zijn uitdaging vinden. Dit komt door de verschillende niveaus die het programma rijk is. Verschillende leesstrategieën, alle grammatica regels, voorspellend lezen en geheugen technieken komen voorbij in de verschillende uitdagende oefeningen.

thuis onderwijs

Engels lezen is essentieel

Uit neuropsychologisch onderzoek en hersenscan studies blijkt dat tieners, jongvolwassenen en volwassenen verschillen in de beheersing van leesstrategieën. Het is van belang om het lezen te stimuleren, zoals met Reading Assistant, zodat leerlingen ook plezier in het lezen krijgen. Lezen leidt namelijk tot ontplooiing en ontwikkelt het denken. Dit geldt voor alle leeftijden. Dus door het hardop voorgelezen krijgen, het in jezelf lezen en het zelf hardop voorlezen aan de computer stimuleer je het brein. Door de herhaling met gamification en auditieve ondersteuning ontwikkel je niet alleen het denken in de Engelse taal maar krijg je ook meer inzicht in het Nederlands door thuis onderwijs.

Fast ForWord Reading Assistant Plus
STERK Engels

Wat als uw kind geen goede luisteraar of een sterke lezer is?

Kinderen met zwakke punten in aandacht, geheugen, begrip en geletterdheid kunnen het gewoon niet bijhouden. En op de basis of middelbare school lopen velen enkele jaren achter en missen belangrijke leesvaardigheden. Wat dan?

Het is van cruciaal belang om terug te gaan naar de basis. Eerst moet je de onderliggende tekortkomingen in de verwerking verhelpen die hem / haar mogelijk hebben tegengehouden – mogelijk sinds de kleuterschool – en vervolgens leesvaardigheden invullen die gemist zijn. Hiervoor kun je ook de programma’s inzetten ook binnen het thuis onderwijs.