Blended learning STERK Engels
Blended learning, de oplossing voor het onderwijs van de toekomst

Digitaal: dat is de toekomst! Boeken en schriften zijn over 10 jaar iets waarover leerlingen alleen met geschiedenis nog iets leren, nietwaar? In het onderwijs, waar leerlingen op deze toekomst worden voorbereid, krijgen digitale leermiddelen en online leermethodes een steeds belangrijker plek. Het biedt namelijk ongekende mogelijkheden voor leerlingen om zich sneller en breder te…

Dyslexie en leesvaardigheid
Leesvaardigheid versterken ondanks dyslexie: hoe doe je dat?

Albert Einstein had het. Leonardo DaVinci had het ook. Dyslexie is een leerstoornis die ook wel woordblindheid werd genoemd. Maar de gevolgen zijn complexer dan enkel een woord door een blinde vlek verkeerd lezen of schrijven. Doordat je hersenstructuur anders is als je dyslectisch bent, verwerk je geschreven informatie anders. Stel je een tekst of…

Onderwijstrends
Vijf inspirerende onderwijstrends

Bij het bepalen van onderwijstrends, spelen verschillende dingen een rol. Er zijn altijd uitdagingen en dingen die aangepast dienen worden ten opzichte van eerdere jaren. Het is dan ook niet onverwacht dat er aan onderstaande lijst diverse onderwijstrends zijn toegevoegd, zodat de lijst up-to-date blijft. De gesprekken in 2021 hebben er tevens voor gezorgd dat…

Brain breaks
Brain breaks en energizers: essentieel in het leerproces 

Het nemen van brain breaks, korte pauzes tijdens het leren, blijkt uit onderzoek van neurowetenschappers essentieel te zijn voor het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden. Leerlingen noemen wel eens voor de grap ‘de pauze’ als gevraagd wordt wat hun leukste vak op school is. Het blijkt nu dat dat niet eens zo’n gek antwoord is. Want…

neurogebrabbel óf onderwijsvernieuwing
Nutteloos “neurogebrabbel” óf bron van onderwijsvernieuwing?

‘Educatieve neurowetenschappen’ is een relatief nieuw vakgebied, waarbinnen op een wetenschappelijke manier neurologisch onderzoek wordt gedaan naar de beste manier van onderwijzen. De vraag is: bieden de uitkomsten van dit type onderzoek waardevolle handvatten aan docenten, of is het slechts ‘neurologisch gebrabbel’? Dat laatste werd namelijk gesuggereerd in twee recente krantenartikelen in de Engelstalige kranten Melbourne…