Waarom Engels in het primair onderwijs een stevige basis biedt

Al meer dan 43 jaar is Engels een verplicht vak in het primaire onderwijs. Elke basisschoolleerling in Nederland krijgt dus in ieder geval vanaf groep 7 Engels aangeboden. Het niveau van het Engels waarmee groep 8 leerlingen doorstromen naar de middelbare school is echter nog heel divers. Hoe en in welke frequentie Engels op basisscholen wordt gegeven, is dus ondanks de verplichting, zeer verschillend. In deze blog lees je hoe dit komt en waarom de methode STERK Engels de aanpak is om elke basisschoolleerling een goede basis te garanderen.

Vrijblijvende kerndoelen

Wat voor doelen worden er gesteld aan het niveau van Engels wat met het gegeven onderwijs bereikt moet worden? Hoewel de verplichting er is om Engels te geven, zijn de kerndoelen voor dit onderwijs in zeer algemene lijnen opgesteld. Aan het einde van een basisschool loopbaan wordt deze kennis ook verder niet getest. ‘Een start maken met leren communiceren in Engels’ is de algemene doelstelling voor het geven van Engels. Je maakt dus op de basisschool het begin van de ontwikkeling van vaardigheden die je in staat stellen om te kunnen communiceren. Deze vaardigheden zijn luisteren, spreken, en daarnaast het kunnen lezen. Het correct kunnen schrijven behoort ook hierbij, maar dit is in deze fase minder belangrijk. Waaraan een goede start met het leren van Engels zou moeten voldoen, is al met al dus nog zeer vrijblijvend.

In het algemeen zie je dat bij het leren van Engels in de onderbouw het spreken en luisteren het belangrijkst is. De nadruk ligt bij de meeste methodes in deze fase ook meer op de plezier ervaring van een vreemde taal leren, en gaat meer spelenderwijs. Hierdoor mist het aangeboden lesmateriaal vaak de nodige diepgang en/of differentiatie. In de bovenbouw is er meer aandacht voor het leren lezen en schrijven, maar ook hier mist de diepgang vaak in het aanbod.

Vier varianten van Engels in het basisonderwijs

Basisscholen kunnen zelf het startmoment van Engels onderwijs kiezen, maar is vanaf groep 7 een verplichting. Als je hier naar kijkt en naar hoe frequent Engels wordt aangeboden in het primair onderwijs, dan zijn er vier opties:

  • Eibo (Engels in het basis onderwijs) – Dit is wanneer Engels vanaf groep 7 wordt aangeboden.
  • Vervroegd Eibo – Hierbij wordt vanaf groep 5 en/of 6 al Engels gegeven.
  • Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) – Bij deze vorm wordt vanaf groep 1 al Engels aangeboden. Dit is minimaal 15% van de totale lestijd.
  • Tweetalig primair onderwijs (tpo) – Vanaf groep 1 wordt hierbij 30 tot 50 % van de lestijd in het Engels aangeboden.

Hoe zorg je voor een goede aansluiting met de middelbare school?

Doordat de doelstellingen voor het uiteindelijk niveau van het Engels in groep 8 niet scherp gesteld zijn, er geen eindtoetsing is en de hoeveelheid Engels onderwijs zeer verschilt per school, is het niet verwonderlijk dat het niveau van Engels bij brugklasleerlingen ver uiteen ligt. Hoe kun je deze situatie en de aansluiting op het middelbaar onderwijs verbeteren?

Inzicht in het beheersingsniveau
In de eerste plaats is inzicht in het kennis- en vaardigheidsniveau van de leerling essentieel. ERK is hiervoor een goed referentiekader met helder opgestelde beheersingsniveaus. Hiermee breng je het niveau van de leerlingen op inzichtelijke wijs in kaart. Daarnaast kun je gebruik maken van leerdoelenkaarten. Deze geven je niet alleen als leerkracht inzicht in het niveau van je leerling, maar hiermee weet de leerling ook zelf waar hij of zij staat.

De lesmethode is essentieel

Een goede lesmethode is verder essentieel om de kennis van Engels van een leerling te laten aansluiten bij het onderwijs wat hij of zij krijgt op de middelbare school. De belangrijkste reden waarom STERK Engels een methode is die zichtbare resultaten behaald, is dat de lesstof op maat aan de individuele leerling kan worden aangeboden. Dit komt door de gepersonaliseerde adaptieve software. De in het systeem ingebouwde coach helpt elke leerling waar hij of zij dat nodig heeft. Met de unieke spraakherkenningssoftware kan een leerling op gepaste wijze feedback krijgen. Hierdoor wordt een virtuele 1-op-1 begeleidingsstijl gecreëerd. Deze manier van begeleiden heeft naast lesstof op maat, ook het voordeel dat het de leerling een vertrouwde leeromgeving biedt. Hiermee kunnen ze voor zichzelf maar met de juiste ondersteuning, oefenen in hun uitspraak en dit geeft zelfvertrouwen. De leerlingen leren op een natuurlijke wijze klankherkenning, klank-teken koppeling en de regels en structuur van de grammatica. Ze breiden verder hun woordenschat uit. Omdat de methode online is, is deze ook zeer geschikt om als extra uitdaging aan te bieden of huiswerk. 

Verder versterkt en ondersteunt STERK Engels de ontwikkeling van executieve functies. De methode geeft bovendien een goed inzicht in het leesniveau van de leerling. Het is daarom een zeer praktische ondersteuning bij de bepaling van het algemeen niveau van een leerling.

STERK Engels Foundations, de STERK methode voor het basisonderwijs, biedt lesstof voor zowel onder-, midden en bovenbouw van het primair onderwijs. Een leerling kan op elk niveau instappen omdat de lesstof zich aanpast aan wat de leerling nodig heeft. De methode is daarmee bruikbaar in klassen en op scholen met veel differentiatie. Een leerling die in groep 7 voor het eerst Engels krijgt en een leerling die al vanaf groep 1 Engels heeft, hebben beiden baat bij de introductie van deze methode in de klas.

Met STERK Engels ook in jouw klas aan de slag om een goede basis te leggen voor de overgang naar de middelbare school? Hier vind je meer informatie over deze innovatieve methode.