Category

Informatief

Blended learning STERK Engels
Blended learning, de oplossing voor het onderwijs van de toekomst

Digitaal: dat is de toekomst! Boeken en schriften zijn over 10 jaar iets waarover leerlingen alleen met geschiedenis nog iets leren, nietwaar? In het onderwijs, waar leerlingen op deze toekomst worden voorbereid, krijgen digitale leermiddelen en online leermethodes een steeds belangrijker plek. Het biedt namelijk ongekende mogelijkheden voor leerlingen om zich sneller en breder te…

Read article
Dyslexie maand
In de maand van dyslexie: drie opzienbarende ontdekkingen

Het is de maand van de dyslexie. Wereldwijd wordt stilgestaan bij deze aandoening, die alleen al in Nederland één op de 20 kinderen heeft. Hoewel de stoornis inmiddels bekend is, valt er nog veel onderzoek te doen naar de precieze oorzaken. Ook valt het nog winst te behalen op het gebied van kennis van en…

Read article
Gaming is goed
Nu wetenschappelijk bewezen: gamen is goed voor de cognitieve ontwikkeling?

Gamen, het spelen van computerspelletjes, blijkt voor de ontwikkeling van kinderen ook veel voordelen te hebben! Want uit recent onderzoek is gebleken dat in hetzelfde tijdsbestek, bij kinderen die een bovengemiddelde tijd besteden aan videogames, hun IQ significant verhoogden ten opzichte van kinderen die niet meer dan gemiddeld gamen. Gamen geeft dus een stimulans van…

Read article
Dyslexie en leesvaardigheid
Leesvaardigheid versterken ondanks dyslexie: hoe doe je dat?

Albert Einstein had het. Leonardo DaVinci had het ook. Dyslexie is een leerstoornis die ook wel woordblindheid werd genoemd. Maar de gevolgen zijn complexer dan enkel een woord door een blinde vlek verkeerd lezen of schrijven. Doordat je hersenstructuur anders is als je dyslectisch bent, verwerk je geschreven informatie anders. Stel je een tekst of…

Read article
Onderwijstrends
Vijf inspirerende onderwijstrends

Bij het bepalen van onderwijstrends, spelen verschillende dingen een rol. Er zijn altijd uitdagingen en dingen die aangepast dienen worden ten opzichte van eerdere jaren. Het is dan ook niet onverwacht dat er aan onderstaande lijst diverse onderwijstrends zijn toegevoegd, zodat de lijst up-to-date blijft. De gesprekken in 2021 hebben er tevens voor gezorgd dat…

Read article
Brain breaks
Brain breaks en energizers: essentieel in het leerproces 

Het nemen van brain breaks, korte pauzes tijdens het leren, blijkt uit onderzoek van neurowetenschappers essentieel te zijn voor het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden. Leerlingen noemen wel eens voor de grap ‘de pauze’ als gevraagd wordt wat hun leukste vak op school is. Het blijkt nu dat dat niet eens zo’n gek antwoord is. Want…

Read article
neurogebrabbel óf onderwijsvernieuwing
Nutteloos “neurogebrabbel” óf bron van onderwijsvernieuwing?

‘Educatieve neurowetenschappen’ is een relatief nieuw vakgebied, waarbinnen op een wetenschappelijke manier neurologisch onderzoek wordt gedaan naar de beste manier van onderwijzen. De vraag is: bieden de uitkomsten van dit type onderzoek waardevolle handvatten aan docenten, of is het slechts ‘neurologisch gebrabbel’? Dat laatste werd namelijk gesuggereerd in twee recente krantenartikelen in de Engelstalige kranten Melbourne…

Read article
Executieve functies
Hoe maak je van een moeilijke lezer een goede lezer?

De link tussen Engelse leesvaardigheid en executieve functies Ben jij veel met deze vragen bezig? Hoe help ik leerlingen die gesproken Engels goed begrijpen, maar slechts matig scoren op leesvaardigheid? Gelukkig zijn er tal van onderzoekers die zich bezighouden met deze vragen. Wij, docenten en andere professionals in het veld, kunnen hun onderzoeksresultaten goed gebruiken.…

Read article
Formatief toetsen
Formatief toetsen – objectieve tool

Voor veel ouders van kinderen uit groep 7 of 8 is het een bekend gespreksonderwerp: de cito-toetsen. De bekende toetsen aan het eind van de basisschooltijd, waarvan de eindscore een maat zou zijn voor het niveau waarop het kind presteert. Ook in ons gezin komt het onderwerp ‘cito-toetsen’ inmiddels regelmatig ter sprake. Onze oudste dochter…

Read article