Category

Informatief

Keuzewerktijd
Keuzewerktijd: oplossing of probleem?

Keuzevakken en flexibel onderwijs: een probleem of juist dé oplossing? Wil je meer verdiepen in technische kennis of liever toch een taal leren? Heb je liever drie lange schooldagen of vijf korte lesdagen? Wiskunde liever gedeeltelijk online of juist met extra persoonlijke begeleiding? In het VO en VMBO is de keuze vaak reuze met flexibele lesroosters,…

Read article
ADHD-PI
ADHD: Snel afgeleid en weinig focus?

ADD en ADHD-I of -C is vaak een symptoom van een dieperliggend leerprobleem. ADHD-achtige symptomen ADHD (of ADD) wordt algemeen gediagnosticeerd omdat zoveel leerproblemen ADHD-achtige symptomen hebben. Een gebrek aan focus, bijvoorbeeld afdwalen in de klas, en/of hyperactiviteit kan vermijdingsgedrag zijn dat vaak voortkomt uit een onvermogen om te goed te lezen of te begrijpen…

Read article
Het belang van auditieve verwerking bij leren lezen

Waarom sommige spellen in Elements dus metalig klinken Heb je ooit een leerling gehad die ondersteuning in de klas nodig had, zoals extra tijd voor toetsen of die nodig hadden dat leraren langzamer spreken tijdens hun instructie? Deze aanpassingen geven studenten extra tijd om informatie te begrijpen, ook wel verwerkingstijd genoemd. Verwerkingssnelheid valt onder de…

Read article
STERK Engels primair onderwijs
Waarom Engels in het primair onderwijs een stevige basis biedt

Al meer dan 43 jaar is Engels een verplicht vak in het primaire onderwijs. Elke basisschoolleerling in Nederland krijgt dus in ieder geval vanaf groep 7 Engels aangeboden. Het niveau van het Engels waarmee groep 8 leerlingen doorstromen naar de middelbare school is echter nog heel divers. Hoe en in welke frequentie Engels op basisscholen…

Read article
Blended learning STERK Engels
Blended learning, de oplossing voor het onderwijs van de toekomst

Digitaal: dat is de toekomst! Boeken en schriften zijn over 10 jaar iets waarover leerlingen alleen met geschiedenis nog iets leren, nietwaar? In het onderwijs, waar leerlingen op deze toekomst worden voorbereid, krijgen digitale leermiddelen en online leermethodes een steeds belangrijker plek. Het biedt namelijk ongekende mogelijkheden voor leerlingen om zich sneller en breder te…

Read article
Dyslexie maand
In de maand van dyslexie: drie opzienbarende ontdekkingen

Het is de maand van de dyslexie. Wereldwijd wordt stilgestaan bij deze aandoening, die alleen al in Nederland één op de 20 kinderen heeft. Hoewel de stoornis inmiddels bekend is, valt er nog veel onderzoek te doen naar de precieze oorzaken. Ook valt het nog winst te behalen op het gebied van kennis van en…

Read article
Gaming is goed
Nu wetenschappelijk bewezen: gamen is goed voor de cognitieve ontwikkeling?

Gamen, het spelen van computerspelletjes, blijkt voor de ontwikkeling van kinderen ook veel voordelen te hebben! Want uit recent onderzoek is gebleken dat in hetzelfde tijdsbestek, bij kinderen die een bovengemiddelde tijd besteden aan videogames, hun IQ significant verhoogden ten opzichte van kinderen die niet meer dan gemiddeld gamen. Gamen geeft dus een stimulans van…

Read article
Dyslexie en leesvaardigheid
Leesvaardigheid versterken ondanks dyslexie: hoe doe je dat?

Albert Einstein had het. Leonardo DaVinci had het ook. Dyslexie is een leerstoornis die ook wel woordblindheid werd genoemd. Maar de gevolgen zijn complexer dan enkel een woord door een blinde vlek verkeerd lezen of schrijven. Doordat je hersenstructuur anders is als je dyslectisch bent, verwerk je geschreven informatie anders. Stel je een tekst of…

Read article
Onderwijstrends
Vijf inspirerende onderwijstrends

Bij het bepalen van onderwijstrends, spelen verschillende dingen een rol. Er zijn altijd uitdagingen en dingen die aangepast dienen worden ten opzichte van eerdere jaren. Het is dan ook niet onverwacht dat er aan onderstaande lijst diverse onderwijstrends zijn toegevoegd, zodat de lijst up-to-date blijft. De gesprekken in 2021 hebben er tevens voor gezorgd dat…

Read article