De Synergie tussen Executieve Functies en het Leren van een Vreemde Taal

Scientific Learning heeft voor het leren van de Engelse taal in het Nederlandse onderwijs de succesvolle methodes ClearFluency en Fast ForWord geïntroduceerd. Niet alleen zorgen beide methodes dat leerlingen sneller en beter Engels leren, zowel leerkrachten als leerlingen zijn enthousiast over het werken met de methodes. Waarom zijn deze programma’s zo populair en succesvol? Dit komt onder andere doordat beide methodes de werking van executieve functies in de hersenen versterken. Hoe dit bijdraagt en waarom dit zo’n goede ondersteuning biedt bij het leren van een taal, is recentelijk wetenschappelijk onderzocht. Hier lees je de opmerkelijke resultaten van die onderzoeken.

Executieve functies: Wat zijn het en wat voor rol spelen zij bij het leren van een taal?

Voor we ingaan op de methodes is het natuurlijk prettig weer even helder te hebben waar we over praten. Wat zijn executieve functies precies? Dit zijn de functies in de hersenen die de verschillende cognitieve processen aansturen en controleren. Door middel van deze functies kun je bijvoorbeeld plannen of iets organiseren. Je kunt bepaalde handelingen en kennis combineren. Deze functies spelen een belangrijke rol in de cognitieve ontwikkeling en zijn daarom erg belangrijk bij het aanleren van vreemde moderne talen. Hoe worden nu deze functies geactiveerd bij softwareprogramma’s Fast ForWord en ClearFluency, waardoor Engels leren makkelijker wordt?

Fast ForWord: significante verbetering van leesvaardigheid, woordenschat en uitspraak

Het leesvaardigheidsprogramma Fast ForWord is ontwikkeld om de executieve functies zoals het werkgeheugen en de focus om de aandacht te houden op het lesmateriaal, te stimuleren. Het werkgeheugen is de tijdelijke opslagplaats in je hersenen die je gebruikt tijdens actieve denkprocessen. Deze heb je nodig voor het lezen en verwerken van wat je leest. Verder is Fast ForWord gericht op de ontwikkeling van de auditieve verwerkingssnelheid. Dit is de snelheid waarmee iemand kan reageren op informatie die binnenkomt. Door bovengenoemde executieve functies te stimuleren en te versterken worden leesvaardigheid, de woordenschat en uitspraak verbeterd. 

Met name voor leerlingen met TOS (een neurocognitieve taalontwikkelingsstoornis) is Fast ForWord een belangrijke ondersteuning in het leesvaardig worden. Leerlingen met deze stoornis hebben moeite met het verwerven van een nieuwe taal. Doordat Fast ForWord juist de executieve functies activeert waarin leerlingen met TOS ondersteund moeten worden, is dit voor hen een zeer geschikt leesvaardigheidsprogramma. Dat deze aanpak werkt, is nu wetenschappelijk bewezen. Ontwikkelaar Scientific Learning deed zelf onderzoek naar het verschil in leesvaardigheid tussen leerlingen die wel en die geen gebruik maakten van Fast ForWord. Bij de leerlingen die de methode gebruikten, was er een significante verbetering op het gebied van onder andere leesvaardigheid en woordenschat, ten opzichte van de controlegroep.

Verder blijkt ook dat leren met de methode Fast ForWord ervoor zorgt dat de uitspraak aanzienlijk verbetert. Door het gebruik van innovatieve technologieën voor spraakherkenning en feedback verloopt de uitspraak oefenen met Fast ForWord makkelijker, efficiënter en leuker.

ClearFluency: vergroting van concentratie en verwerkingssnelheid

Je kunnen concentreren op wat je leest en dit snel kunnen verwerken, zijn executieve functies die methode ClearFluency verder wil ontwikkelen.

ClearFluency kan tevens leerlingen met dyslexie ondersteunen bij het verwerven van moderne vreemde talen. Doordat je met het programma concentratie, verwerkingssnelheid en leesvaardigheid verbetert, ondersteun je juist de ontwikkeling van de functies die leerlingen met dyslexie nodig hebben.

Het effect van ClearFluency op het leren van de Engelse taal is ook wetenschappelijk onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat het gebruik van de methode een positief effect heeft op impulsbeheersing en de aandachtsboog van leerlingen. Hierdoor wordt de concentratie verbeterd. Verder toonde het onderzoek aan dat het gebruik van de methode zorgde voor een verbetering in het opnemen van taalinformatie: dit ging sneller en informatie werd door leerlingen nauwkeuriger verwerkt. Een snelle verwerkingssnelheid zorgt daardoor voor een vloeiende taalproductie.

Dat de versterking van executieve functies een belangrijke basis is om een vreemde taal te leren was bekend. Nu is wetenschappelijk bewijs geleverd dat leesvaardigheid programma’s ClearFluency en Fast ForWord hiervoor een succesvolle aanpak zijn. Het zijn zo waardevolle tools voor het leren van een taal voor elke leerling in het algemeen, maar voor leerlingen met dyslexie of TOS in het bijzonder.