Het belang van auditieve verwerking bij leren lezen

Waarom sommige spellen in Elements dus metalig klinken

Heb je ooit een leerling gehad die ondersteuning in de klas nodig had, zoals extra tijd voor toetsen of die nodig hadden dat leraren langzamer spreken tijdens hun instructie? Deze aanpassingen geven studenten extra tijd om informatie te begrijpen, ook wel verwerkingstijd genoemd. Verwerkingssnelheid valt onder de executieve functies in het spectrum van de cognitieve vaardigheden.

De verwerkingssnelheid is een belangrijke sleutel om een sterke en vloeiende lezer te worden. Wat je misschien niet weet is hoe belangrijk auditieve verwerking is voor leesvaardigheid. Hoewel lezen wordt gezien als een visuele vorm van communicatie is het sterk afhankelijk van mondelinge taalvaardigheid.

Dit is wat je moet weten over wat geluid te maken heeft met lezen. Lees tot het einde om erachter te komen wat je kunt doen om leerlingen te helpen hun auditieve verwerking te stimuleren en daardoor van worstelende leerlingen sterke lezers te maken.

Wat is auditieve verwerking?

Auditieve verwerking is hoe de hersenen betekenis hechten aan de geluiden die men hoort. Auditieve verwerking is een ander proces dan zelf horen, waarbij de fysieke mechanica van het oor betrokken is. Je hoort misschien geluiden met de juiste toonhoogte en het juiste volume maar zonder auditieve verwerking zullen ze klinken als de leraar van het beroemde cartoonfiguur Charlie Brown die “wah wah wah” door een gedempte hoorn gaat.

Langzame of snelle auditieve verwerking is niet gerelateerd aan intelligentie. De snelheid is gewoon een functie van hoe efficiënt de neurale verbindingen van de hersenen signalen verzenden en ontvangen. Het goede nieuws is dat efficiënte hersenbedrading kan worden getraind. (Daarover later meer!)

De kans is groot dat kinderen die worstelen met auditieve verwerking ook worstelen met lezen. Dit is de rol die auditieve verwerking speelt bij het lezen.

Auditieve verwerking en lezen vertegenwoordigd door een stapel boeken met koptelefoon

Waarom is geluid belangrijk bij lezen?

Laten we, om de rol van geluids- en auditieve verwerking bij lezen te begrijpen, enkele kerncomponenten van taal- en leesverwerving schetsen:

  1. Geluidssymbool herkenning is het vermogen om te begrijpen dat er geluiden aan letters zijn gekoppeld.
  2. Fonemisch bewustzijn is het vermogen om een woord in klanken te ontleden, zoals weten dat het woord catch 3 klanken heeft, /k/, /æ/ en /ch/, ook al heeft het 5 letters.
  3. Phonics is het proces waarbij de letter (grafeem) wordt toegewezen aan een klank (foneem) en vice versa, zoals het koppelen van de letter b aan de klank /b/.
  4. Decodering is het uitspreken/schrijven van woorden met behulp van klanken.

Merk op dat geluid de sleutel is tot al deze fundamentele leesvaardigheden. Maar wat gebeurt er als een kind worstelt met auditieve verwerking?

Twee voorbeelden
Laten we zeggen dat David worstelt met spraakklankonderscheiding, wat betekent dat hij het verschil niet kan zien tussen de klank /b/ en de klank /d/. Hij zal zich verward en gefrustreerd voelen wanneer hem wordt gevraagd om een klank op het grafeem van b af te beelden, en nog meer uitgeput wanneer hem wordt gevraagd het woord bed hardop voor te lezen.

Of denk aan Elyf, die worstelt met de verwerkingssnelheid. Ze kan moeilijk verstaan wat haar leraar zegt, omdat de klanken in elkaar overvloeien. Het is net als wanneer je naar het buitenland reist naar een land waar je enthousiast bent om de taal die je hebt geleerd te oefenen, maar de inwoners lijken te snel te spreken om ze bij te houden. Dat komt omdat je auditieve kaart van de spraakklanken in die taal onnauwkeurig is, dus de geluiden lijken allemaal in elkaar over te gaan. Elyf ervaart dit elke dag, en deze moeilijkheid met het verwerken van de snelle vermenging van geluiden weerhoudt haar ervan fonemisch bewustzijn te ontwikkelen.

Voor zowel David als Elyf maakt het struikelen over deze vroege stadia van leesverwerving het veel moeilijker om meer geavanceerde vaardigheden onder de knie te krijgen, zoals vloeiend lezen en tekstbegrip die van invloed zijn op leren in alle vakgebieden.

Het domino-effect van problemen met auditieve verwerking kan een dramatische invloed hebben op leesprestaties. Sommige studenten kunnen de diagnose auditieve verwerkingsstoornis krijgen terwijl anderen mogelijk onderontwikkelde auditieve verwerkingsvaardigheden hebben.

Gelukkig kan de juiste training, ongeacht het niveau van de leerling, de verwerkingsnetwerken van de ervaringsafhankelijke hersenen opnieuw bedraden en versterken op de manier die elke leerling nodig heeft.

Akoestisch gewijzigde spraak

Hoe train je het oor – of beter gezegd de hersenen – om geluid snel en nauwkeurig te verwerken, zodat lezen gemakkelijker wordt?

Het vertragen van de spreeksnelheid en het benadrukken van specifieke geluiden kan erg nuttig zijn voor studenten die worstelen met auditieve verwerking, maar ook voor taal leerders die nieuwe geluiden leren in hun tweede (of derde of meer) taal. Een verlaagd tempo stelt deze studenten in staat om nauwkeurige fonologische representaties te ontwikkelen terwijl het begrip toeneemt.

Als je een nieuwe taal hebt geleerd, heb je waarschijnlijk een leraar laten vertragen en uitspreken. Maar voor sommige studenten is dat misschien niet genoeg. Zelfs met vertraagde spraak kunnen geluiden in woorden nog steeds lijken te vervagen. Dat is waar technologie om de hoek komt kijken.

Akoestisch gemodificeerde spraak maakt deel uit van de gepatenteerde technologie die de Fast ForWord-software aandrijft. Hier is een voorbeeld van een oefening uit de Elements I-serie die het gebruikt.

Klinkt de audio vreemd en vervormd voor je? Dat is wat een moeder zei toen ze het voor het eerst hoorde. Maar toen haar zoon, die zijn hele leven moeite had gehad met lezen vanwege problemen met auditieve verwerking, het hoorde, reageerde hij anders. Zijn ogen lichtten op en hij vroeg aan zijn moeder: ‘Ik kan het zo duidelijk horen. Waarom praat je niet zo?

In feite zou ze dat waarschijnlijk niet kunnen. De akoestisch gemodificeerde spraaktechnologie kan geluiden uitrekken die fysiek onmogelijk zijn voor menselijke sprekers om alleen uit te rekken.

Bril voor de oren

Akoestisch gemodificeerde spraak wordt wel een “bril voor de oren” genoemd.

Het verschil tussen deze twee soorten brillen is echter dat een bril uw gezichtsvermogen niet herstelt. Wanneer u deze bril afzet, keert u terug naar wazig zien.

Aan de andere kant versterken de “bril voor de oren”, dat wil zeggen akoestisch aangepaste spraakoefeningen, het vermogen van de hersenen om geluiden snel en nauwkeurig te verwerken.

De Fast ForWord-software versnelt het geluid geleidelijk aan op snelheden die zijn afgestemd op de voortgang van de leerlingen. Aan het einde van het programma heeft uw student of kind de leesvaardigheid ingehaald en onder de knie die een snelle en nauwkeurige auditieve verwerking vereist. Dat zorgt ervoor dat alle andere leesstukken gemakkelijker op één lijn liggen: klank, decodering, vloeiendheid en begrip.

En voordat je het weet, heb je een sterke en zelfverzekerde lezer en leerling!

Nu je weet wat geluid met lezen te maken heeft, kun je aandacht besteden aan hoe jouw leerlingen  leren lezen. Als ze het moeilijk hebben, kan hun auditieve verwerking of verwerkingssnelheid dan een reden zijn? Als dat zo is, is het misschien tijd om ze een bril voor de oren te geven.