ADHD: Snel afgeleid en weinig focus?

ADD en ADHD-I of -C is vaak een symptoom van een dieperliggend leerprobleem.

ADHD-achtige symptomen

ADHD (of ADD) wordt algemeen gediagnosticeerd omdat zoveel leerproblemen ADHD-achtige symptomen hebben. Een gebrek aan focus, bijvoorbeeld afdwalen in de klas, en/of hyperactiviteit kan vermijdingsgedrag zijn dat vaak voortkomt uit een onvermogen om te goed te lezen of te begrijpen wat er verwacht wordt.

Om deze issues voor leerlingen met ADHD op te lossen moet eerst duidelijk zijn  wanneer ADHD-symptomen aanwezig zijn. Zijn deze vooral aan de orde binnen activiteiten die gerelateerd zijn aan lezen of leren? In dat geval is het beste antwoord op ADHD niet medicatie, maar een leerinterventie die tot doel heeft de onderliggende moeilijkheid permanent op te lossen.

Soorten onoplettende ADHD

Er zijn drie soorten ADHD volgens de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders van de American Psychiatric Association, DSM-5. Onoplettend ADD of ADHD-I (overwegend onoplettend) en ADHD-H (overwegend hyperactief) en een derde is ADHD-C (een gecombineerd type).

Hyperactiviteit en onoplettendheid hebben verschillende oorzaken

ADHD-hyperactief type (vroeger hyperkinetische stoornis genoemd) komt vaak voor wanneer er problemen zijn met sensorische integratie of hersenchemie. Terwijl het ADHD-onoplettende type bijna altijd te wijten is aan taalverwerkingsvertragingen (LPD), waardoor:

 • Luisteren in de klas vermoeiend is – kinderen haken daardoor af
 • Fonemen in woorden die moeilijk te onderscheiden zijn – dit belemmert lezen
 • Huiswerk een beproeving is.
 • Inefficiënties in de taalverwerking hebben ook invloed op sociale situaties, zo kan bijvoorbeeld luisteren in een rumoerige speeltuin een echte uitdaging zijn.

Herkennen van de tekenen en symptomen van ADD

Er zijn verschillende soorten aandacht om te overwegen. Aanhoudende aandacht is het vermogen om bij de taak te blijven. Selectieve aandacht is het vermogen om zich te concentreren op een taak of activiteit met andere aanwezige prikkels. Een succesvolle student kan zich selectief en langdurig concentreren.

In het begin van het leven zijn perioden van hyperactiviteit of onoplettendheid niet abnormaal wanneer kinderen voor uitdagingen komen te staan en ervoor kiezen om zich af te sluiten of te acteren.

De echte aanwijzing van ADHD is impulsief gedrag. Denk aan een gevaarlijke sprong maken, of er zomaar een belediging uitflappen. Hier zijn drie checklists van ADHD-symptomen op basis van de drie belangrijkste kenmerken van ADHD-PI: (1) onoplettendheid, (2) hyperactiviteit en (3) impulsiviteit.

(1) Onoplettende symptomen van ADD of ADHD-PI

Kinderen met onoplettende symptomen van ADHD-PI gaan vaak onder de radar omdat ze de neiging hebben om niet te storen. Hun symptomen hebben echter gevolgen: leraren en ouders van streek maken omdat ze de aanwijzingen niet opvolgen; blijkbaar ondermaats presteren op school; of aanvaringen hebben met klasgenoten over regels. Hier is een checklist met symptomen van onoplettendheid bij kinderen:

 • Let niet op details
 • Maakt slordige fouten
 • Lijkt niet te luisteren als er tegen hem wordt gesproken
 • Heeft moeite met het volgen van aanwijzingen of het onthouden van instructies
 • Is niet georganiseerd en worstelt met vooruit plannen en projecten afronden
 • Raakt vaak dingen kwijt, zoals huiswerk, bezittingen enz

Deze symptomen van een onoplettend ADHD-centrum worden meestal veroorzaakt door vertragingen in de taalverwerking.

(2) Hyperactieve symptomen van ADHD

Hyperactiviteit bij een kind is veel moeilijker te negeren. Hier is een checklist met symptomen van hyperactiviteit bij kinderen:

 • Voortdurend friemelen of kronkelen in zijn stoel
 • Komt vaak uit zijn stoel waar rustig zitten wordt verwacht
 • Voortdurend in beweging, rent of klimt vaak ongepast
 • Had moeite met leren fietsen
 • Worstelt met oog-hand-coördinatie, zoals het vangen van een bal
 • Hyperactieve symptomen van ADHD kunnen dubbelzinnig zijn bij jongere kinderen. Er is veel meer 5-jarige-itis dan ADHD-PH.

De laatste twee items op de bovenstaande checklist – problemen in de oog-hand coördinatie en hyperactive symptomen- zoeken naar ADHD door te kijken naar tekenen van sensorische integratieproblemen die zich voordoen in fysieke balans en coördinatievaardigheden, maar die ook ADHD veroorzaken. Veel van deze kinderen reageren op ergotherapie (OT) en oefenbehandelingen die de coördinatie verbeteren, zoals interactieve metronoom.

(3) Impulsiviteit Symptomen van ADD

Impulsiviteit veroorzaakt sociale problemen bij kinderen met ADD-symptomen. Ze zijn geneigd tactloze opmerkingen te maken of overdreven persoonlijke vragen te stellen. Hier is een lijst met symptomen van impulsiviteit bij kinderen:

 • Onderbreekt het gesprek of spreekt zonder na te denken
 • Flapt antwoorden uit in de klas zonder te wachten tot hij wordt gebeld
 • Wil steeds eerst gaan
 • In staat tot woede-uitbarstingen of driftbuien
 • Heeft de neiging om te raden in plaats van te proberen een probleem op te lossen

Impulsieve ADHD-symptomen kunnen voortkomen uit overbelasting van zintuigen of verwerking, maar kunnen ook verband houden met emotionele of andere achtergrondproblemen. Hoewel impulsbeheersing enigszins kan worden getraind, is het hier een grotere uitdaging om de oorzaak van het probleem aan te pakken.

Graviant Learning biedt  Fast ForWord-software om de cognitieve lacunes in verband met ADHD op te vullen en lees- en begripsvaardigheden op te bouwen.

Is het iets anders?

Praat met leraren, buren en observeer uw kind zorgvuldig in verschillende situaties voordat u uw toevlucht neemt tot medicatie. Bepaalde medische aandoeningen, psychische stoornissen en stressvolle levensgebeurtenissen kunnen symptomen veroorzaken die lijken op ADD of ADHD-onoplettend type. Probeer deze mogelijkheden uit te sluiten:

 • Leer moeilijkheden
 • Levensproblemen – zoals pesten of trauma
 • Psychische of gedragsstoornissen – zoals angst, depressie of bipolaire stoornis
 • Medische aandoeningen – waaronder schildklierproblemen, neurologische aandoeningen, voedingsproblemen en slaapstoornissen
 • Soms kan counseling of een nieuw dieet een wereld van verschil maken. En als het gebrek aan focus wel verband houdt met een leerachterstand, kan een leerinterventie effectief zijn.

Tekenen dat de ADHD leergerelateerd is

Het is kip en ei. Vertraagt ADHD het leren of zijn de leerproblemen de oorzaak van de ADHD-symptomen? Zoals hierboven vermeld, is het meestal het laatste. Hier zijn een paar veelvoorkomende tekenen van vertragingen in de taalverwerking en disfunctie van het werkgeheugen, de twee belangrijkste oorzaken van leer- en leesvertragingen die vaak worden geassocieerd met ADHD.

 • Moeite met het uitspreken van woorden bij het leren lezen
 • Begrijpend lezen problemen in groep 4 of 5
 • Luisterproblemen met achtergrondlawaai
 • Kan aanwijzingen die uit meerdere stappen bestaan niet betrouwbaar volgen
 • Doet (te) lang over huiswerk
 • Presteert niet goed op toetsen
 • Als een leerling 1 of meer van deze veelvoorkomende tekenen van leerproblemen vertoont, kan een leerinterventie het verschil maken.

Coping versus behandelen

De meeste ouders en professionals behandelen ADHD-PI als een psychiatrische stoornis en beheersen de symptomen van ADHD met behulp van counseling, stimulerende medicijnen of beide. Een aantal gedragstherapieën, aerobe oefeningen en dieetaanpassingen (zoals vrije vetzuursupplementen) kunnen ook helpen.

Psychologische therapieën zoals therapie voor gedragsverandering en gezinstherapie kunnen de symptomen dempen. In sommige gevallen kan biofeedback of neurofeedback zoals dat nu heet, helpen, zij het tijdelijk.

Deze benaderingen werken alleen op symptomen. Ze helpen ADHD door gedrag aan te passen en gewoonten te veranderen. Ze pakken de oorzaak van het probleem niet aan.

Behandel de onderliggende moeilijkheid en de ADHD

Als de leerling naast ADHD-PI-symptomen leerproblemen heeft, is er een mogelijkheid om beide problemen in één behandeling te helpen: de leerproblemen en het ADHD-gedrag.

Leerproblemen worden over het algemeen veroorzaakt door hiaten in cognitieve vaardigheden die zullen reageren op oefening. Gemm Learning heeft programma’s voor ADHD die werken aan onderliggende cognitieve vaardigheden en aan specifieke aandachtsvaardigheden, zoals selectieve aandacht en impulsbeheersing.

Om te zien hoe de Fast ForWord-programma’s werken aan de diepgewortelde cognitieve vaardigheidsachterstanden die vaak tot ADHD leiden, kun je het programma zelf eraren – vraag een demovideo en interactieve toegang tot de software aan.