Hoe belangrijk is formatieve toetsing bij taalvaardigheidsontwikkeling?

Meten is weten is een welbekend gezegde. Wie voor de klas staat weet uit ervaring dat dit inderdaad meer is dan alleen een leuk rijmpje. Je weet pas echt wat iemand leert of heeft geleerd als dit gemeten of getoetst wordt. Formatieve toetsing, toetsing van de kennis en vaardigheden van een leerling ten tijde van het leerproces, is daarom een zeer waardevolle momentopname. De RPI, Reading Progress Indicator, is zo’n formatieve vorm van toetsen die belangrijke inzichten geeft in de leesvaardigheid van een leerling. Hier vind je uitgelegd wat de RPI precies is. Hoe kan deze tool van waarde zijn in combinatie met de programma’s Reading Assistent Plus en Fast ForWord?

RPI resultaat

Formatieve beoordeling is essentieel

Elk mens heeft zijn of haar unieke leerpad. De een lijkt een tijdje stil te staan in zijn ontwikkeling en kan dan ineens met sprongen vooruit gaan. De ander ontwikkelt geleidelijk. Zijn of haar woordenschat wordt bijvoorbeeld woord voor woord elke dag een stukje groter. Om elke unieke leerling te ondersteunen is toetsing tijdens het leerproces essentieel. Waar staan zij in hun leerproces ten opzichte van andere leerlingen? En waar zitten eventuele knelpunten of hiaten? Om dit precies te bepalen is formatieve beoordelen noodzakelijk. Een goede toetsing geeft niet alleen inzicht in waar de student of leerling staat, maar ook waar deze staat ten opzichte van de groep. 

De toetsing is niet bedoeld om een eindniveau te bepalen, het geeft aan waar de leerling nu staat in het leerproces. Zo kan bijvoorbeeld de grootte van de woordenschat worden gemeten van de verschillende leerlingen in een klas. Als blijkt dat de woordenschat kleiner is dan bij andere leeftijdgenoten, of dat de groei van de woordenschat stokt, dan kun je hier de lesstof op aanpassen. Met een formatieve toetsing kun je ook controleren of een aanpassing in de lesstof werkt voor een leerling of een groep leerlingen.

Helder leesbare uitslag, snel en makkelijk toepasbaar

Bij het formatief toetsen zijn voor de bruikbaarheid van de uitslagen een aantal zaken belangrijk. Het toetsen moet niet tijdrovend zijn. Een toetsingsmoment moet makkelijk in het proces van leren kunnen worden ingepland. De formatieve beoordeling moet gedetailleerde en heldere feedback geven die tijdig ingezet kan worden. Aan de hand van een uitslag moeten lesmethodes en leerstof dan makkelijk aangepast kunnen worden. De RPI is een methode in formatieve beoordeling die juist op bovengenoemde punten goed werkt. Deze deze formatieve tool geeft inzicht in waar een leerling zich op dat moment bevindt op het gebied van technisch en begrijpend lezen. 

Met inzet van de RPI als tool kun je dus verschillende aspecten van de technische leesvaardigheid van een leerling meten. Daarnaast kun je ook het begrip over de inhoud van de tekst toetsen. Weet de leerling waar de tekst over gaat of met wat voor doel de tekst is geschreven? Verder kun je met de RPI zien in hoeverre een leerling in staat is om woorden te decoderen en hoe groot de woordenschat is. Je ziet in welke mate hij of zij in staat is om klanken te onderscheiden en vervolgens te koppelen aan tekens.

De RPI van SciLearn is een wetenschappelijk onderbouwde toolie zo waardevolle inzichten geeft in het niveau van een leerling. Deze worden ook op heldere wijze gepresenteerd. Zo zie je hiermee niet alleen waar de leerling op dit moment staat, maar ook wat voor een ontwikkeling een leerling doormaakt. Waar kan hij of zij nog oefening of bijscholing gebruiken en wat is het effect van de inzet van het gebruikte leermiddel?

Te gebruiken in samenhang met leesvaardigheid methodes

De RPI is integraal te gebruiken met de lees- en taalprogramma’s Reading Assistant Plus en Fast ForWord. Deze programma’s worden ingezet als er een inhaalslag in lees- en taalontwikkeling gemaakt moet worden. Fast ForWord is een gegamificeerde module waarin de taalvaardigheid in spelvorm wordt getraind en ontwikkeld. Hierbij past de methode zich aan de behoefte en het niveau van de leerling aan. Het is daarom belangrijk te kunnen toetsen wat dit niveau is, om van daaruit te kijken wat moet worden aangeboden om dit te verbeteren. Een toetsing met de RPI is dan de perfecte manier om tijdens het gebruik van het programma te zien hoe de leerling ervoor staat. Een RPI kan automatisch aan een student of leerling aangeboden worden, als start en/of afsluiting van een module binnen het programma. De RPI geeft dan een heldere indicatie en de aangeboden leesstof kan hierop makkelijk en snel worden aangepast.

Nieuwsgierig naar wat Fast ForWord in combinatie met formatieve toetsing kan betekenen voor de ontwikkeling van jouw leerlingen? Neem gerust contact op voor meer informatie.