Engels in het Voorgezet Onderwijs


Engels neemt een speciale plaats in ten opzichte van alle andere talen in de wereld. De interactie in het Engels tussen non-native speakers van die taal is sterk toegenomen. Dit geldt voor alle sectoren, ook binnen het voortgezet onderwijs (vo). Er is namelijk sprake van een toename van buitenlandse leerlingen aan Nederlandse scholen, waardoor de populatie steeds diverser wordt. In het vo worden uitwisselingen met buitenlandse scholen uit verschillende landen steeds vaker georganiseerd. Ook in dit geval is de voertaal Engels. Dit stelt andere eisen aan Engelse taalgebruikers. Sterk Engels traint leerlingen in het gebruik van Engels in deze nieuwe omgeving. Dit wordt namelijk ook van hen gevraagd in hun vervolgstudie, werk en sociaal leven.


Reading Assistant headset

Kerndoelen en eindtermen


De kerndoelen en eindtermen van Engels zijn beknopt en globaal beschreven. Hierdoor zijn ze verschillend te interpreteren en lopen de vertalingen naar het onderwijs uiteen. Leerlingen verlaten daarom het voortgezet onderwijs (Vmbo, Havo, Vwo) met zeer diverse ERK niveaus van Engelse taalkennis en –vaardigheden. Kerndoelen en eindtermen geven geen richtlijnen over bijvoorbeeld doelstellingen en contexten van Engels taalgebruik of de verhouding tussen kennis en vaardigheden in het Engels. Sterk Engels probeert hier zo goed als mogelijk een balans te vinden.

Methode STERK Engels scholen:

  • Wartburg College
  • Linde College
  • Yuverta Amsterdam
  • Loket Zwijndrechtse Waard
  • De Sterjasmijn
  • Ilex College

Instroomniveau


Leerlingen stromen uit het basisonderwijs (PO) met zeer verschillende beheersingsniveaus van het Engels het voortgezet onderwijs (VO) binnen. Sterk Engels probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillen in reeds aanwezige kennis van de leerlingen. We willen zoveel mogelijk recht doen aan wat een leerling al weet en kan, en dus motiveren.

Engels ERK niveau

Het mooiste om te zien is de groei van het zelfvertrouwen in het lezen, voorlezen en spreken. Ik gun daarom elke leerling STERK Engels. Voor mijzelf scheelt het ook veel nakijkwerk, het leesdossier is bij ons vervangen door Reading Assistant. Leer Engels op je eigen niveau. Engels leestoets oefenen op elk niveau in het voortgezet onderwijs is nog nooit zo eenvoudig geweest.
Lotte
Lotte
Docent voortgezet onderwijs


Opgedane taalkennis toepassen


Het voortgezet onderwijs schenkt verhoudingsgewijs veel aandacht aan grammatica- en woordenschatoefeningen ten koste van vaardigheidstraining. Sterk Engels probeert opgedane kennis in betekenisvolle contexten toe te passen. Met name productief taalgebruik (spreken en schrijven) en open communicatieve opdrachten komen veelvuldig terug.