Leerachterstand aanpakken


Als een leerling vergeleken met klasgenoten opvallend veel moeite heeft met het onthouden, lezen en leren is er sprake van een leerprobleem of leerachterstand. Dit kan ontstaan zijn door de lange lockdowns maar kan ook komen doordat een leerling iets meer moeite heeft om te kunnen leren. Met onze wetenschappelijk onderbouwde en revolutionaire softwareprogramma’s kan dit voor alle leerlingen worden opgelost!

Leren op eigen niveau, gebruik maken van een online coach en mooie rapportages om de voortgang te kunnen volgen, daar staat ons programma Fast Forword voor!


  • Ruim 450 online leesselecties
  • Games voor cognitieve vaardigheden
  • Gerelateerd aan ALLE ERK niveaus
  • Online leescoach
  • Werkdruk verlagend
  • Wetenschappelijk onderbouwd

Leerachterstand efficiënt naar leeswinst


Fast Forword is een wetenschappelijk onderbouwd adaptief lees- en taalprogramma wat binnen een aantal maanden al voortuitgang laat zien bij leerlingen. Fast Forword is een uniek programma met een aanpak vanuit de basis, het brein. Door deze aanpak zien we niet alleen op korte termijn resultaat, maar ook voor de lange termijn zijn de resultaten verbluffend.

Op een zeer eenvoudige manier kun je met onze unieke software leerachterstand in een korte tijd verminderen. Of de leerlingen nu een paar maanden moeten inhalen of meerdere jaren. Door zich te richten op het (begrijpend) lezen met een online coach gaat het niveau binnen een paar maanden met sprongen vooruit.

Fast ForWord is het eerste leesprogramma die volledig is ontworpen om cognitieve- en taalvaardigheden bij leerlingen te trainen in een korte tijd. Dit resulteert in een blijvende lees- en leerwinst maar draagt ook bij aan sociaal- emotionele groei. De unieke en wetenschappelijk onderbouwde aanpak, bouwt de supersnelwegen binnen onze hersenen om gewenste leer- en leeswinsten te behalen.

Fast ForWord bestaat uit 10 verschillende modules waarvan Reading Assistant Plus er één van is.

 

RPI-resultaat

Methode-Engels-Online-FFWpng

Adaptieve lees- en taalprogramma’s


Fast Forword is de enige lesmethode voor het ontwikkelen van vloeiend en begrijpend lezen. Daarnaast worden de cognitieve vaardigheden getraind. Denk hierbij aan het trainen van het fonologisch en fonemisch bewustzijn, concentratie en geheugen. Het programma werkt volledig gedifferentieerd zodat elke leerling op eigen niveau werkt. Ook de online coach is op leerling niveau beschikbaar, hoe gaaf is dat!

Reading Assistant Plus is een uniek digitaal leeshulpmiddel wat onderdeel uitmaakt van Fast ForWord. In tegenstelling tot andere leesprogramma’s gebruikt Reading Assistant technologie met geavanceerde spraakherkenning om real-time corrigerende feedback te geven. Dit op het moment dat leerlingen moeite hebben met een woord, of een woord verkeerd uitspreken tijdens het voorlezen. Het is alsof de leerling 24/7 een persoonlijke begeleidende leescoach ter beschikking heeft!


STERK Engels methode software

Fast ForWord is breed inzetbaar


Fast Forword is ontwikkeld voor alle niveaus. Een korte instaptoets bepaald zeer efficiënt het huidige niveau van de leerling zodat de juiste oefeningen automatisch kunnen worden klaargezet. De online coach helpt de leerlingen op individueel niveau op het moment dat dit nodig is. Docenten zien in het systeem op een overzichtelijke wijze de vooruitgang maar ook de zaken waar een leerling echt moeite mee heeft. Op deze manier kan de docent zeer gericht en effectief een leerling ondersteunen en begeleiden.

Ons programma is inzetbaar binnen het vmbo, havo, en vwo. Indien gewenst kan het programma naast een bestaand lesprogramma worden ingezet.
Ook kan het programma worden gebruikt voor bijles of voor leerlingen die lekker thuis aan de slag willen. Het programma is namelijk overal te gebruiken, het enige wat we nodig hebben is een internetverbinding!