Engels in het VMBO


Deze gedifferentieerde methode Engels VMBO is een combinatie van gepersonaliseerd leren en klassikale activiteiten. De niveaus zijn gelieerd aan het Europees Referentie Kader (ERK). De lesmethode omvat de niveaus Pre-A1 tot en met C1, hierdoor kunnen alle leerlingen binnen het VMBO BBL, KBL, en GTL op individueel niveau binnen het ERK werken. Alle leerdoelen voor de onderbouw en de eindtermen voor de bovenbouw van het VMBO zijn op elkaar afgestemd. De ontwikkelingen en vernieuwingen in het VMBO worden door ons op de voet gevolgd en geïmplementeerd. De methode schenkt daarnaast veel aandacht aan leesvaardigheden, toetstraining en examentraining. In klas 4 worden al deze vaardigheden herhaald in het hoofdstuk examentraining.


Sterk Engels workbook vmbo

Vmbo inspirerende thema’s en onderwerpen


Met behulp van zowel software als werkboeken maakt STERK Engels het leren van Engels een gevarieerde en plezierige uitdaging.

De methode is onderverdeeld in diverse thema’s waarin allerlei onderwerpen die de leerling aanspreken naar voren komen. Onderverdeeld in vier hoofdstukken per thema wordt een leerling klaargestoomd om als echte wereldburger de maatschappij in te gaan. De aangeboden content motiveert hem of haar om verder te denken dan alleen Engels. Zo komen thema’s als klimaat aan bod, maar ook culturele diversiteit en criminaliteit. De bijbehorende taken zijn praktisch en prikkelend. Door middel van een heldere structuur en leuke taken met grammatica als ondersteuning zullen de leerlingen de Engelse taal gaan beheersen.

Naast de taken biedt de methode van STERK ook de mogelijkheid om te oefenen in de vorm van maatwerk. Als er iets is waar een leerling moeite mee heeft kan hij of zij dat individueel oefenen met de wetenschappelijk onderbouwde software. Daarbij gaat het niet alleen om specifieke taalvaardigheden zoals woordenschat of uitspraak, maar ook nuttige vaardigheden voor alle vakken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zich concentreren op de taak of het onthouden van informatie. Handig voor Engels, maar ook zeker voor alle andere vakken!

Met deze blended learning methode kunnen leerlingen de beste versie van zichzelf ontdekken en wordt het leren van Engels niet alleen makkelijker maar ook leuker.

Voor ieder wat wils


Er zijn verschillende mogelijkheden om een leerlijn samen te stellen die past bij de school en de doelgroep. Ook voor de docent zijn er volop opties om de leerstof aan te passen aan de klas en de individuele leerlingen. Elk leerjaar is onderverdeeld in vier thema’s waarin een onderwerp centraal staat. Per thema zijn er vier hoofdstukken met een duidelijke opbouw. Dat zorgt ervoor dat Engels leren met de STERK methode ook heel helder en logisch is. In totaal zijn er 16 verschillende hoofdstukken, waaruit de docent er zelf 12 kan kiezen om in de lessen te behandelen. Hij of zij kan zelf bepalen welke stof er aan bod komt en op welke manier, want er kan gevarieerd worden in het werken met het boek of met de software. Deze voorbeelden schetsen een idee van wat er mogelijk is:

– Combinatie van software en werkboek: deze combinatie biedt veel afwisseling en mogelijkheid tot maatwerk. Daarnaast kan de docent zich echt richten op individuele begeleiding tijdens het zelfstandig werken met de digitale stof.
– In de klas het boek, thuis de software: gaat de voorkeur uit naar een meer klassieke vorm van lesgeven (zonder telefoons, laptops of tablets), dan is dit een prettige werkvorm. De docent geeft in de klas les en kan controleren wat er aan huiswerk gedaan is via de online methode. Dat geeft veel mogelijkheden om leerlingen waar nodig extra te begeleiden of juist meer uitdaging te bieden.
– Afwisseling tussen software en boek: de ene week klassikaal les met het boek, de andere keer zelfstandig werken in bijvoorbeeld een computerruimte met de software. De variatie houdt het uitdagend voor leerlingen en verlaagt de werkdruk voor leraren.

Wat je ook wil qua leerlijn, met STERK Engels is het mogelijk. De onderwijsadviseur vanuit de uitgeverij denkt graag mee om te kijken hoe STERK ingericht kan worden op jullie school.

Onderbouw


De werkboeken van STERK Engels voor de onderbouw bestaan uit de niveaus BK en KGT De duidelijke opbouw en structuur van de hoofdstukken bieden houvast. Het werkboek bevat aansprekende thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Om tegemoet te komen aan zoveel mogelijk verschillende leerstijlen en voorkeuren, biedt het werkboek een gevarieerd aanbod aan opdrachten.

Bovenbouw


De werkboeken van STERK Engels VMBO bovenbouw bestaan uit de niveaus BBL, KBL en GTL. Ook deze werkboeken hebben dezelfde opbouw en structuur van de hoofdstukken.  De combinatie van het online werkboeken en de hardcopy zorgt voor maximale flexibiliteit. Het geeft alle ruimte om te differentiëren.

Docentenmateriaal


Het docentenmateriaal bij de methode, geeft achtergrondinformatie en extra opties om de lessen effectiever, interactiever en aantrekkelijker te maken. Met de duidelijke en overzichtelijke doorlopende leerlijn voor klas 1 tot en met 4, op basis van de kerndoelen
en eindtermen kan je het PTO en PTA er eenvoudig op afstemmen. Door middel van tips voor gedifferentieerd werken, flipping the classroom, formats voor je lesopzet, opties voor gamification en alternatief groepswerk, kun je optimaal gebruik maken van de methode.


STERK Engels scholen:

  • Ilex College
  • Linde College
  • Wartburg College
  • Loket Zwijndrechtse Waard
STERK Engels methode

Een STERKE leerlijn


Elk hoofdstuk heeft een heldere structuur waarin alle vaardigheden behandeld worden en samenhangen. Daarmee is de focus op de einddoelen die jullie willen behalen altijd scherp voor zowel de student als de docent.

In elk hoofdstuk worden de volgende onderdelen behandeld:

1. Luister- en kijkvaardigheid gericht op situaties en thema’s passend bij de leerling.
2. Woordenschat passend bij het thema en gelinkt aan de handige online trainer Quizlet, zodat er gelijk geoefend en geautomatiseerd kan worden.
3. Leesvaardigheid aansluitend op de belevingswereld van de leerling, waarbij gebruik gemaakt wordt van het aanleren van leesstrategieën en de focus ligt op voorbereiden voor het examen.
4. Grammatica als ondersteuning voor de andere vaardigheden, inclusief een uitdagende diagnostische toets om de ontwikkeling te bevorderen.
5. Schrijfvaardigheid met diverse taken gericht op het thema wat centraal staat.
6. Spreekvaardigheid met diverse taken gericht op het thema wat centraal staat.
7. Fast ForWord met Reading Assistant om gepersonaliseerd te leren en te oefenen met datgeen wat aansluit op het niveau van de leerling (denk bijvoorbeeld aan begrijpend lezen of correctie van de uitspraak).

Elke vaardigheid krijgt evenveel aandacht: lezen, luisteren en kijken, spreken en schrijven. Daarin zijn grammatica en woordenschat nauw verweven. Daardoor voelt het aanleren van de regels in de taal en de vocabulaire heel natuurlijk en dient het slechts ter ondersteuning van de andere vaardigheden. De methode werkt niet met willekeurige invulopdrachten maar met oefeningen die aansluiten op de onderwerpen. Ook kunnen leerlingen altijd extra oefenen met grammatica en andere vaardigheden om het thema nog beter te begrijpen en de taken goed uit te kunnen voeren.

STERK Lezen


Leesvaardigheid is een belangrijke hoeksteen in de methode. Vanaf het begin ligt de focus op het ontwikkelen van leesstrategieën en werken leerlingen op zo’n manier aan lezen dat ze al vanaf het eerste leerjaar zich kunnen voorbereiden voor het examen. De software ondersteunt daarbij om zoveel mogelijk leeskilometers op eigen niveau af te leggen. In klas 4 is een van de thema’s specifiek gericht op voorbereiden voor het examen. Omdat leerlingen vanaf dag 1 al werken aan examengerichte stof, zal het overgaan op de examentraining soepel verlopen.

Woordenschat


Bij elk hoofdstuk is een passende woordenlijst aanwezig zodat leerlingen de thema’s goed kunnen begrijpen en actief vocabulaire leren die passen bij de desbetreffende onderwerpen. Omdat de woorden van een hoofdstuk ook weer terugkomen in de taken, begrijpen de leerlingen gelijk waarom het belangrijk is om hun woordenschat te vergroten. STERK Engels heeft daarnaast diverse mogelijkheden om de vocabulaire te automatiseren:

– Klassiek woordjes stampen met de woordenlijst in het leerwerkboek
– Zelfstandig oefenen met opdrachten of puzzels
– Klassikaal oefenen met bijvoorbeeld Kahoot
– Quizlet, de digitale en interactieve woordenschattrainer


Aanvullende mogelijkheden


Voor docenten is er een speciale online omgeving beschikbaar met hand-outs voor in de les, ervaringen van gebruikers, een database met allerlei toetsen en extra informatie over het boek en de software.

Nieuwsgierig?


Graag maken wij een afspraak bij u op school om onze methode toe te lichten. Wij kunnen u ook geheel vrijblijvend een werkboek opsturen zodat u zelf onze methode kunt ervaren.