Je bent hier:

STERK Engels Foundations III

Ontledingsvaardigheden

In bovenbouw van het basisonderwijs, ga je met Bear Bags fonetische herkenning, kennis van het alfabet en ontledingsvaardigheden oefenen. De leerling helpt de beer met het maken van lunch door de plaatjes of woorden in de juiste papieren zakken te werpen.

Met o.a. Buzz Fly gaat de leerling vragen beantwoorden over het stuk tekst dat wordt voorgelezen. Dit zijn fictie en non-fictie passages en daarbij het maken van W-vragen. Buzz Fly ontwikkelt luistervaardigheid en traint het werkgeheugen wanneer de leerling meeleest met wat er wordt voorgelezen. Daarna geeft de leerling antwoord op de meerkeuze vragen.

STERK Engels Foundations basisonderwijs
Bear bag Fast ForWord

Lezen versterken

Met het docentenmateriaal bij de methode STERK Engels in de bovenbouw ga je gezamenlijk met de leerlingen werken aan kennis van de meest gebruikte woorden in de Engelse taal. Ook ga je de taal herkennen door naar korte fragmenten te luisteren en leren we hoe kun je spreken over dingen die bezig zijn. Je werkt nu ook meer aan spreek- en schrijfvaardigheid.

 

Door leerlingen te laten luisteren en mee te laten lezen versterken zij de verbinding tussen de linker- en rechterhersenhelft. Leerlingen maken kennis met structuren van spelling en de corresponderende uitspraak. In groep 8 zal naast Fast ForWord ook intensief gebruik gemaakt worden van het programma Reading Assistant.