Wereldwijd meer dan 3 miljoen studenten

By Algemeen

Evidence-based en meer dan 20 jaar neuro-wetenschappelijk onderzoek

De unieke interventies Reading Assistant en Fast ForWord worden inmiddels wereldwijd in meer dan 50 landen door ruim 3 miljoen studenten gebruikt. Door de unieke online reading coach met spraakherkenning verbeteren studenten over de hele wereld met Reading Assistant: uitspraak, tempo, Engelse lees-, taal- en spraakvaardigheid. Daarnaast raken de studenten gewend aan het hardop Engels spreken en hierdoor veel meer zelfvertrouwen in de Engelse taal opbouwen. Door de ingebouwde Europees Referentie Kader (omvat de niveaus Pre-A1 tot en met C2 en wordt hierdoor een ERK methode Engels) doorlopende leerlijn, pre en post testen en ondersteuning van de helpdeks maken we gedifferentieerd leren binnen een klas extra makkelijk, ook voor de docent.

One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way

Makkelijk engels leren spreken met de ERK doorlopende leerlijn methode Engels

Door vroeg met een tweede taal te beginnen kunnen studenten door de online software Reading Assistant een voorsprong in leesvaardigheid opbouwen. Je vergroot hiermee naast de leesvaardigheid, woordenschat en ook het begrijpend lezen in de Engelse taal. Door de spraakherkenning en de directe feedback zal ook de uitspraak aanzienlijk verbeteren, makkelijk Engels leren en Engels leren spreken.

Treedt ook in de voetsporen van de studenten, docenten en ouders die wereldwijd zeer snel zeer het Engels verbeteren. Heeft jouw school deze uniek software nog niet? Tip je Engelse vmbo, havo of vwo docent om met je klas een pilot voor een maand te starten.

Find a Provider in Your Country

Here you will find in more than 50 countries worldwide our providers
Australia
Bahamas
Belgium
Bermuda
Brasil
Bulgaria
Cayman Islands
Central America
Chile
China
Colombia
Czech Republic & Slovakia
Dominican Republic
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Jamaica
Japan
Kenya/East Africa
Korea
Kuwait/Middle East
Luxembourg
Malaysia
Mexico
Myanmar
New Zealand
Panama
Peru
Philippines
Poland
Russia
Singapore
South Africa
South America
Taiwan
Thailand
The Netherlands
TurkeyTurks and Caicos Islands
United Kingdom
Vietnam