Engels op de Havo


Sterk Engels voor de havo kun je gedurende de vijf jaar inzetten. Je kunt er ook voor kiezen om alleen in de onderbouw of de boven als add on te gebruiken. Zowel bij het lezen, speken, grammatica en woordenschat kan de leerling werken op haar of zijn eigen niveau.  De leerling zal zijn voorbereid met het het juiste ERK niveau op een bepaalde richting in het hoger onderwijs.

VMBO kader | Methode Engels met ERK niveau doorlopende leerlijn

Fast ForWord

Leer Engels met Fast Forword, dat wetenschappelijke erkenning krijgt van tal van gereputeerde instituten zoals Harvard University, Stanford University, Rutgers en MIT. Deze onlineapplicatie laat leerlingen toe om hun taalvaardigheden te verbeteren. Startpunt (voor zowel Reading Assistant als Fast Forword) is een diagnostische toets, waarbij de vaardigheden van de leerling worden getest. Op basis van de resultaten krijgt de student vervolgens toegang tot verschillende “games”, die steeds weer een nieuwe uitdaging in de Engelse taal voorleggen. Zo wordt het concentratievermogen verruimd, de informatieverwerking versneld en het taalbegrip verhoogd. Bovendien krijgen niet enkel zwakkere, maar ook erg sterke leerlingen de kans om op een speelse, uitdagende manier stappen voorwaarts te zetten.

VMBO kader | Methode Engels met ERK niveau doorlopende leerlijn

Hoe leer je Engels


Taal is een sociaal instrument en taalonderwijs kan niet zonder de sociale interactie van de klas. Elke student heeft echter ook een eigen manier om taal aan te leren en maakt grotere sprongen in een aangepast programma. Met STERK Engels zet je een grote stap om de cognitieve vaardigheden (zoals uitspraak, motivatie en concentratie) beter te stimuleren. Dit doe je in combinatie met de 2 innovatieve softwareprogramma’s, Reading Assistant en Fast Forword, waaraan meer dan 20 jaar wetenschappelijk onderzoek voorafgaat. Deze programma’s worden ondertussen al gebruikt in meer dan 50 landen door meer dan 3 miljoen leerlingen en docenten.


Reading Assistant

Dit unieke programma gebruikt spraakherkenning om leerlingen te ondersteuning en verbeteren terwijl ze hardop lezen. Geen enkel boek of programma biedt vergelijkbare steun. Met de hulp van deze “online coach ” bouwt de leerling sneller woordenschat op en wordt de leesvlotheid sneller verbeterd. Cruciaal daarbij is de onmiddellijke, mondelinge feedback, met name daar waar de leerling zichzelf niet kan verbeteren. Na het lezen van een passage toetst het programma dus automatisch naar het letterlijk en contextueel begrip van de leerling.