Je bent hier:

STERK Engels Foundations II

Letter-klank verbeteringen

In de middenbouw van het basisonderwijs, kun je met de speelse leermethode STERK Engels een diversiteit aan oefening op een effectieve wijze geven aan je leerlingen? Met o.a. Houdini en Coaster leer je de leerling de verschillende woordgroepen met een andere begin, middel of eindklank te herkennen. Daarnaast herkent de leerling ook een woord dat een andere doel-klank heeft dan de woorden in de groep.

Met Flying Fish bied je het ontleden van zinnen en de visuele identificatie van woorden aan, zodat de leerling het doelwoord herkent in een serie van verschillende andere woorden. In Magic Rabbit gebruikt je spelling en woordbouw om letter-klank verbeteringen te realiseren. De leerling helpt de goochelaar om het woord te veranderen, door de juiste letters te kiezen.

STERK Engels Foundations basisonderwijs
Magic Rabit Fast ForWord

Koppelen van klank en spelling

Het docentenmateriaal bij de methode STERK Engels groep 5 bevat o.a. flitskaarten van de diverse woorden die in de Fast ForWord oefeningen voorkomen. Ook komen de klinkerklanken en medeklinker klanken met auditieve ondersteuning aan bod. Later in Foundations wordt een begin gemaakt met grammatica het leren luisteren naar korte Engelse verhalen met eenvoudige vragen waar het verhaal over gaat.

Herkennen van losse klanken. Spelling de “en” klank leren van de veel voorkomende woorden in het Engels. Nieuwe woorden leren vanuit context. Koppelen van klank en spelling van veel voorkomende woorden in het Engels. Nieuwe woorden leren vanuit context. Betekenis halen uit titel en plaatjes. Spelling leren van veel voorkomende woorden in het Engels. Vanaf groep 6 zal er ook een start gemaakt worden van het programma Reading Assistant Plus.