Engels voor alle leerlingen en voorbereid de wereld in

By Algemeen

Vroeg Vreemde Talen Onderwijs op de basisschool

Het vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO) in het basisonderwijs maakt zijn opmars in Nederland. Waren er rond 2001 nog maar 25 scholen die vroeg vreemde talen aanboden, op dit moment is dat al gestegen naar meer dan 1000 scholen.

Wat is VVTO?
VVTO staat voor extra uren taalonderwijs. De leerlingen krijgen extra Engels (naast het verplichte Engels in de bovenbouw), Duits, Spaans of Frans. Vanaf de eerste groepen wordt er aan de leerlingen al lesgegeven in de vreemde talen.

Waarom VVTO?
Zowel in Nederland als in Europa ziet men steeds meer het belang van VVTO in. De Europese Unie stelt zelfs ter doel dat alle EU-burgers op een zo jong mogelijke leeftijd minimaal twee vreemde talen leren. Ook de Tweede Kamer vindt dat in ieder geval het Engels van veel leerlingen sterk verbeterd moet worden. VVTO biedt hierbij de mogelijke oplossing. Het is wetenschappelijk bewezen dat het vroeg beginnen met vreemde talen veel voordelen heeft. Zo stimuleert VVTO de algemene taalontwikkeling van een kind, de taalgevoelige leeftijd ligt namelijk voor het zevende jaar. VVTO geeft tevens een kwaliteitsimpuls aan het taalonderwijs en het bevordert de internationale contacten.

Voorsprong in de Engelse taal en op ERK niveau?

Er zijn basisscholen waar kinderen vanaf groep 3 Engelse les krijgen. Door vroeg met een tweede taal te beginnen kunnen kinderen door online software zoals Reading Assistant een voorsprong opbouwen. Wanneer je als ouder je kind goed wil voorbereiden op Engels in het voortgezet onderwijs is er de mogelijkheid om een individuele licentie af te nemen voor Reading Assistant. Je vergroot hiermee de leesvaardigheid en het begrijpend lezen in de Engelse taal. Door de spraakherkenning en de directe feedback zal ook de uitspraak aanzienlijk verbeteren.

Methode Engels Reading Assistant en Fast ForWord

Daze software biedt een fantastische ondersteuning bij het meten en ontwikkelen van de Engelse taal voor kinderen in het primaire en voortgezet onderwijs. Het unieke van de software is de directe feedback (methode Engels Reading Assistant) die een leerling ontvangt na het uitvoeren van een oefening. Het programma is zowel individueel als klassikaal door leerlingen te gebruiken en geeft op persoonlijk niveau direct een terugkoppeling. Het betreft zeer geavanceerde spraaktechnologie waar jarenlange wetenschappelijke research en ontwikkeling aan ten grondslag ligt. Wereldwijd maken zeer veel leerlingen reeds gebruik van de software en de resultaten zijn goed te noemen. Er wordt gewerkt met verschillende niveaus zodat alle klassen in het tweetalig primair- en voortgezet onderwijs kunnen worden ondersteund. De uit- en instroom verlopen soepel waardoor er een doorlopende erk niveau leerlijn van bovenbouw basisschool tot eind vmbo, havo, vwo, mbo en praktijkonderwijs ontstaat.

Kies jij ook voor tweetalig onderwijs?
Al nagedacht over een middelbare school? Tweetalig onderwijs kan iets voor jou zijn! Tweetalig onderwijs is er op vwo, havo én mbo. Natuurlijk wanneer je naar het vmbo gaat krijg je ook Engelse les. Start ook met de Engels leestoets oefenen (vmbo).

Wat is tto?
Op het tweetalig onderwijs krijg je veel lessen in het Engels. Ook doe je mee aan internationale e-mailprojecten en je werkt samen met kinderen in het buitenland.