Leerwinst boeken op een digitale manier

Formatief toetsen RPI
De laatste loodjes van het schooljaar – wegen ze ook het zwaarst? Dit is van veel factoren afhankelijk, variërend van hoe vroeg (of laat) jouw regio zomervakantie heeft, welke klassen je lesgeeft, de cultuur in de school omtrent het al dan niet het vakantiegevoel tot persoonlijke zaken die in je privéleven spelen.
 

Na de mei vakantie

Aangezien ik in de bovenbouw lesgeef, halveert mijn rooster technisch gezien na de meivakantie. Praktisch gezien betekent dit overigens dat ik alsnog weinig tijd overhoudt in verband met surveilleren bij- en nakijken van examens, invallen bij- en opvang van klassen die ik soms totaal niet ken. Ook dat kost energie, eigenlijk zelfs meer dan mijn volledige rooster draaien. Juist daarom maak ik in deze periode tijd vrij om vast na te denken over het volgende schooljaar: dat geeft me weer nieuwe energie.

Formatief toetsen

Regeren is vooruitzien, maar start bij terugblikken. Daarom vraag ik mijn leerlingen om feedback en neem formatieve toetsen af om te zien hoe ze het jaar beleefd hebben en in hoeverre ze zich ontwikkeld hebben. Hiervoor gebruik ik de RPI van Reading Assistant. Deze RPI (afkorting voor Reading Progress Indicator) is een adaptieve toets die per instapniveau checkt wat een leerling kan. De toets start met simpele opgaven over woordenschat en klank-teken koppeling, gevolgd door opgaven over (steeds complexere) taalstructuren en begrijpend lezen. De opdrachten in de toets worden dus steeds moeilijker en op het moment dat de leerling teveel fouten maakt, stopt de toets. De leerling heeft daardoor niet de frustratie van opdrachten die totaal boven zijn of haar niveau zijn en de daarmee vaak gepaarde schaamte en faalangst. Op deze manier krijgt de leerling de kans om te laten zien wat hij of zij maximaal kan, zodat het gevoel niet ontstaat dat de leerling tekort schiet. Mijn leerlingen maken aan het begin van het schooljaar de RPI en normaal gesproken plan ik er ook één in rond de kerstvakantie, maar dat is dit jaar niet gelukt door de lockdown. Dus dit jaar is het extra spannend om te zien hoe de resultaten zich verhouden tot elkaar.

RPI gekoppeld aan het ERK

De RPI biedt een schat aan informatie over wat een leerling kan en is de ideale kapstok om met de leerling in gesprek te gaan over zijn of haar voortgang. De resultaten van de RPI geven naast een overzichtelijk inkijkje in het huidige niveau ook een inzicht in de voortgang (leerwinst) per leerling ten aanzien van de verschillende aspecten qua taalontwikkeling: de woordenschat, de mate waarin de klank teken koppeling ontwikkeld is, het herkennen van- en reproduceren van taalstructuren en een diepgaande analyse van de onderdelen van begrijpend lezen. Denk hierbij aan het fonetisch bewustzijn, tekst decoderen, woordenschat en tekstbegrip. De percentielscores die de RPI geven (binnen het behaalde niveau) geven een mooi beeld van waar de leerling staat. Zeker bij meerdere metingen – door de jaren heen – krijg je een duidelijk inzicht in de doorlopende leerlijn. Bovendien is het waardevolle informatie om de leerling begeleiding en coaching op maat te bieden. Als je gebruik maakt van een klassikaal differentiatieplan of een gepersonaliseerd leerplan, de RPI is een goede basis en wetenschappelijk onderbouwd onafhankelijk meetinstrument, bovendien gekoppeld aan het ERK.
De resultaten bespreek ik individueel met de leerlingen en op basis daarvan maken we in overleg een plan voor het examenjaar. Op deze manier kan de leerling zijn eigen leerproces bevorderen en krijgt zicht op wat hij of zij kan. Dit werkt stimulerend en motiverend, heb ik gemerkt. De leerling sluit op die manier het jaar met een positief gevoel af, in de wetenschap dat zijn/haar Engels vooruit is gegaan. Bij de start van het schooljaar pakken we als eerste het plan erbij en gaan de leerlingen aan de slag om hun doel te realiseren. Met vlag en wimpel het examen halen en het vertrouwen hebben dat ze zich in het Engels prima redden. Dit proces voorbereiden en uitvoeren is wat mij in de laatste weken van het jaar een energie-boost geeft. Kortom: “Niets is mooier om te zien dat een leerling vooruitgang boekt in een leerjaar en dat op een leuke digitale manier”.

Tagged under: