Engels in het basisonderwijs

Engels in het basisonderwijs

De Engelse taal is tegenwoordig de universele taal van de wereld. Bijna overal ter wereld wordt deze taal gesproken en het zorgt voor een betere communicatie en een groter verspreidingsgebied. Het is dan ook belangrijk al vroeg de basis van het Engels aan te leggen en ervoor te zorgen dat kinderen de taal snel ontwikkelen en beheersen. In het verdere leven kan de taal dan als tweede moedertaal ingezet worden om de juiste doelstellingen te behalen. Waarom moet er begonnen worden met het geven van Engels in het basisonderwijs en hoe kun je dit het beste doen?

Waarom beginnen met Engels in het basisonderwijs?

Het leren van talen en het goed beheersen van talen die niet je moedertaal zijn, wordt het best gevestigd tijdens de jonge jaren van je leven. Net zoals veel andere vaardigheden kun je niet vroeg genoeg beginnen met het aanleren van talen, waardoor de beheersing op latere leeftijd als natuurlijk aanvoelt.

Door Engels te geven in het basisonderwijs wordt de eerste basis gelegd om te communiceren in een vreemde taal. Dit is overigens nog niet verplicht en scholen zijn vrij met het invoeren van deze universele taal in de onderbouw, in groep vijf of zes of de taal aan te bieden vanaf groep zeven en acht. Tevens mag de Engelse taal in vijftien procent van de onderwijstijd als voertaal worden gehanteerd.

Doordat er geen verplichting is op het gebied van invulling, omvang, onderwijstijd en startmomenten in de vreemde taal, heerst er een grote variatie in het aanbod van de Engelse taal in het primair onderwijs. Dit zorgt ook voor veel verschil in de kwaliteit van de beheersing van de taal onder kinderen van verschillende scholen.

Deze diversiteit is natuurlijk niet gewenst en kan alleen maar voor vervelende situaties en achterstanden zorgen in de verdere schoolcarrière en het werkende leven. Dit zorgt ook voor de behoefte van leraren voor een duidelijke afspraak over het uitstroomniveau van de Engelse taal.

Hoe moet je als leerkracht omgaan met differentiatie?

Uiteenlopende niveaus zijn vaak een lastige hobbel op het pad van een leraar. Het is hierbij dan ook noodzaak om doelen, instructies, leerstof en tempo aan te kunnen passen aan de behoeften van individuele leerlingen uit je klas. Dit wordt steeds lastiger gemaakt door klassen van 25 of meer dan 30 leerlingen.

Om hier op een juiste manier mee om te gaan, kun je gebruik maken van digitale technologie. Deze online snufjes in de vorm van een Reading Assistant geven een leraar de beschikking over goede voorwaarden voor de differentiatie van zijn of haar klas.

Hoe kun je het beste de Engelse taal aanleren op het basisonderwijs?

Door de onduidelijkheid over het lesgeven in de Engelse taal in het basisonderwijs is het voor leraren vaak ook moeilijk richtlijnen in lessen vast te kunnen stellen. Daarnaast moet de eigen Engelse taalvaardigheid ook uitgebreid en volledig genoeg zijn om dit op de juiste manier over te kunnen brengen op leerlingen.

Een vreemde taal blijft iets waar we aan gewend moeten raken en de sleutel tot succes in het aanleren van de universele taal is te zorgen voor een natuurlijke interactie en een rijke input van Engelse vaardigheden. Hierdoor kan er volle aandacht worden opgebracht bij de kinderen en wordt er gelet op intonatie en uitspraak.

Ook kunnen klanken van een vreemde taal een groot struikelblok zijn, omdat deze vaak een groot verschil vertonen met de moedertaal en in strijd zijn met deze intonatie en uitspraak. Het is dus hierbij ook van belang dit vanaf het begin af aan al goed aan te leren. Zeker op vroege leeftijd kan hiervoor de juiste basis worden gelegd om uiteindelijk tot een vloeiende uitspraak te komen.

Krijg hulp van STERK Engels!

Bij STERK Engels worden krachten gebundeld om een complete set van richtlijnen te bieden voor leraren van het primair onderwijs. Met behulp van deze steunpunten kunnen zij de Engelse taal op een volledige en foutloze manier overbrengen op kinderen van jonge leeftijd. Door juist vroeg de basis aan te leggen, kan er op latere leeftijd een perfecte intonatie en uitspraak worden ontwikkeld. Al deze kwaliteiten zijn weer van belang voor de verdere schoolcarrière en het latere, werkende leven van de kinderen. Dit kan zelfs bijdragen aan een toppositie voor Nederland op de internationale markt met de universele taal als gouden handelsmerk.

Met STERK Engels voor het primair onderwijs kun jij als leraar vanaf groep 3 tot en met groep 8 instappen om voor de beste leermethoden te zorgen. Er wordt hierbij gezorgd voor zoveel mogelijk houvast.

Het ankerpunt van ons is dan ook, net zoals dat in het Nederlands is, het aanleren van klanken aan kinderen op jonge leeftijd. Van daaruit kan de basis worden opgebouwd. Ter ondersteuning wordt er gebruik gemaakt van digitale technologieën op basis van Reading Assistant en Fast Forword.

De basis van Engelse vaardigheden kan het beste worden gelegd door gebruik te maken van de STERK Engels methode. Dit is een methode waarbij op basis van acht uitgangspunten een vreemde taal op de beste en meest volledige manier aangeleerd wordt. De acht uitgangspunten zijn:

  • Fonemisch bewustzijn
  • Fonetisch bewustzijn
  • Basisvaardigheden leesstrategieën
  • Vloeiend hardop lezen
  • Tekststructuren en genres van teksten herkennen
  • Vloeiend sprekend uitdrukken
  • Leesstrategieën inzetten
  • Schrijfvaardigheden aanleren

Door de Foundations van STERK Engels toe te passen, kunnen jouw leerlingen de Engelse taal op verschillende vlakken leren beheersen. Je hebt een goede houvast met duidelijke richtlijnen en kunt dit op een transparante manier overbrengen.

Het beheersen van Engelse vaardigheden is in deze ultieme globalisatie een manier van goede en snelle communicatie, geeft een professionele uitstraling en is het hele verdere leven en de carrière een belangrijk punt van verbintenis met andere delen van de wereld.

Tagged under: