Het belang van fonetisch bewustzijn

Lees deze zin eens hardop voor jezelf: Ez egy trükkös mondat*. Hoe ging dat? Wist je hoe je deze zin moest uitspreken of heb je wat gegokt? De zin die je net hebt uitgesproken is Hongaars. Een lastige taal met klanken die wij in het Nederlands niet kennen. Wanneer je bijvoorbeeld de Hongaarse taal wilt leren moet je dus eerst weten welke grafemen (letters) horen bij welke fonemen (klanken).


English Foundations

Bij het lezen en aanleren van een vreemde taal zijn het fonetisch en fonemisch bewustzijn van essentieel belang. Deze fonologische processen waarbij klank en of schrift moeten worden verwerkt in het brein worden beïnvloed door de transparantie van de taal. De Nederlandse taal wordt gezien als een transparante taal. Dit houdt in dat de letters en klanken met elkaar overeen komen. De Engelse taal wordt gezien als niet-transparante taal, de letters en klanken komen niet altijd met elkaar overeen. De Engelse taal kent in totaal 44 fonemen (klanken) en 561 manieren om deze klanken op te schrijven. In STERK Engels Foundations wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van klanken en de bijbehorende schrijfwijzen.

 

Hoe werkt dat dan?

Als leerkracht kan je bijvoorbeeld het fonetisch bewustzijn van kinderen versterken door woorden uit te spreken en tegelijkertijd op te schrijven. In het boek wordt dit aangegeven als fase 1 van de ontwikkeling. Hierbij is veel sturing vanuit de leerkracht nodig. Duidelijk articuleren en duidelijk mondbewegingen maken geven houvast aan kinderen om dit in fase 2 meer zelfstandig te doen. Deze fase staat in het teken van enkel het uitspreken van woorden. Binnen de methode wordt kinderen gevraagd het woord te omcirkelen dat wordt uitgesproken. Het herkennen van de schrijfwijze met de klank in dit geval. In de laatste fase worden kinderen gevraagd zelf (delen) van de spelling op te schrijven.

Fundamenten van de Engelse taal

Dit bovenstaande voorbeeld is dus één van de talrijke voorbeelden van hoe het fonetisch bewustzijn wordt getraind in English Foundations. Het herkennen van klanken, deze kunnen reproduceren in klank en in schrift is één van de fundamenten van het leren van de Engelse taal. Wanneer je niet kan achterhalen hoe woorden worden uitgesproken of geschreven kan hier geen betekenis aan worden verbonden.

STERK Engels Foundations geeft de leerkracht een handreiking om de taal over te brengen op de kinderen op een manier die écht werkt. Eerst de basiskennis, dan komen de vaardigheden later vanzelf.

*Hongaars voor dit is een lastige zin

Tagged under: