Engels in het speciaal basisonderwijs (sbo)


Ben je docent op het speciaal basisonderwijs dan heb je te maken met dezelfde kerndoelen als gewone basisscholen. Met STERK Engels SBO kunnen de leerlingen in het sbo op hun eigen tempo werken en maakt gedifferentieerd lesgeven nog makkelijker. De inhoud sluit ook aan bij het ERK De online programma’s sluiten niet alleen aan bij de individuele ontwikkeling, maar geven ook feedback en motivatie door gamification en leggen de nadruk op de individuele groei.


STERK Engels - Foundations
STERK Engels Speciaal Basisonderwijs

Online software


Naast de online werkboeken geeft STERK Engels binnen de software aandacht aan auditieve verwerking, vloeiende klankuitspraak, klankherkenning. Vaak hebben leerlingen die moeilijk kunnen leren en of met gedragsproblemen hier veel baad bij. De software binnen methode is op basis van meer dan 20 jaar wetenschappelijkeonderzoek.

STERK Engels Speciaal Basisonderwijs