Engels in groep 8


In groep 8 van het basisonderwijs , worden de oefening uitgebreider en de instructie zoveel mogelijk in het Engels gegeven. Met o.a. Buzz Fly gaat de leerling vragen beantwoorden over het stuk tekst dat wordt voorgelezen. Dit zijn fictie en non-fictie passages en daarbij het maken van W-vragen. Buzz Fly ontwikkelt luistervaardigheid en traint het werkgeheugen wanneer de leerling meeleest met wat er wordt voorgelezen. Daarna geeft de leerling antwoord op de meerkeuze vragen.

Zo train je in het Engels ook:

– geheugen: werkgeheugen en lange termijngeheugen
– aandacht: aandacht verdelen
– verwerking: auditieve en visuele verwerking
– ordening: passage herinneren en kunnen inzetten


STERK Engels Basisonderwijs
STERK Engels Foundations

Docentenmateriaal


Het docentenmateriaal bij de methode STERK Engels groep 8 bevat  diverse oefeningen in Fast ForWord . Door leerlingen te laten luisteren en mee te laten lezen versterken zij de verbinding tussen de linker en rechter hersenhelft. Leerlingen maken kennis met structuren van spelling en de corresponderende uitspraak. In groep 8 zal naast Fast ForWord ook intensief gebruik gemaakt worden van het programma Reading Assistant.

STERK Engels overview