NOT 2023

Engels voor elk niveau


Ben je op zoek naar een goed onderbouwde, gebruiksvriendelijke en frisse leermethode om Engels taalonderwijs op een eenvoudige en effectieve wijze te doceren? STERK Engels biedt je dit allemaal. De methode maakt gedifferentieerd lesgeven mogelijk voor beginners en gevorderden. Met eigentijdse en motiverende content die aansluit bij het Europees Referentie Kader (ERK), heb je de vrijheid om jouw ideale mix van offline en online-werken samen te stellen. Ervaar de kracht van interactieve instructies en de mogelijkheden van effectieve werkvormen bij klassikaal werken, afgewisseld met gepersonaliseerd leren. De wetenschappelijk onderbouwde online programma’s sluiten niet alleen aan bij de individuele ontwikkeling, maar geven ook feedback en motivatie door gamification en leggen de nadruk op positieve bevestiging van de individuele groei. Met STERK Engels software  kun je je leerlingen met leerproblemen of leerachterstand door welke reden dan ook zowel klassikaal als individueel laten groeien.

Engels in het voortgezet onderwijs

STERK Engels methode vmbo

STERK Engels Voortgezet onderwijs is de enige methode waarin je het lezen, uitspraak en tekstbegrip kunt meten binnen het ERK niveau. Dit gebeurt o.a. middels de unieke spraakherkenning met directe feedback. Deze technologie kan worden ingezet op VMBO, MAVO, HAVO, VWO niveau. Uit onderzoek is gebleken dat feedback een krachtig middel is om de taal,- lees – en spreekvaardigheid van leerlingen te verbeteren. Middels de in methode geïntegreerde digitale programma’s worden feedback, uitleg en oefeningen afgestemd op individuele leerlingen, om hun taal,- lees – en spreekvaardigheid te verbeteren. Dit kan in een klassikale omgeving op individueel niveau. Naast de opdrachten uit het werkboek, kunnen leerlingen intensief zowel op school als thuis met Reading Assistant het lezen, tekstbegrip en spreekvaardigheid in een korte tijd verbeteren. Hierdoor bouwen de leerlingen ook meer zelfvertrouwen op voor het eindexamen. Met Fast ForWord oefenen ze intensief de cognitieve vaardigheden en de grammatica.


Engels in het thuisonderwijs

STERK Engels Thuis

Sterk Engels software bestaat uit de programma’s Reading Assistant en Fast ForWord. Beide digitale programma’s zijn voor de Engelse taalontwikkeling op individueel niveau voor voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs. De programma’s bieden Engelse luister-, lees-, spreek- en grammaticale oefeningen en ontwikkelen daarnaast ook de cognitieve vaardigheden. Deze programma’s zijn  methode onafhankelijk en sterk in het verkrijgen van directe leerwinst. Ze kunnen al vanaf 4 jaar worden ingezet, al dan niet met een instaptoets. Het ERK niveau loopt van pre A1 (basisschool) tot C1 (Vwo).


…ik heb (uiteraard) de examens van mijn klassen nagekeken. Dit was de eerste lichting die een jaar met STERK hebben gewerkt. Ofschoon er natuurlijk nog geen cijfers zijn, liggen de gemiddelde scores een behoorlijk stuk hoger dan de afgelopen jaren. Dat moet bijna wel van het werken met STERK komen, want deze lichting was niet echt heel sterk in Engels ( 🙂 leuke woordspeling)
Bernard Brouwer
Bernard Brouwer
Vakgroepvoorzitter Engels, Greijdanus Promovendus, RU Groningen


Engels in het basisonderwijs

STERK Engels methode basisschool

STERK Engels Basisonderwijs (Foundations) biedt maximale ondersteuning bij het leren, verwerken en oefenen van de lesstof in de vorm van voorgestructureerde task-based learning. Basisstrategieën en leesvaardigheid kunnen in een vroeg stadium worden ontwikkeld. Het is ook belangrijk dat hier vroeg mee wordt begonnen omdat dit de ontwikkeling ondersteunt waar de leerlingen op een later moment veel profijt van kunnen hebben. De opbouw van het aanleren van de taal gebeurt op dezelfde manier als in het Nederlands.


STERK Engels scholen:

  • Linde College
  • Loket Zwijndrechtse Waard
  • Yuverta Amsterdam
  • Ilex College
  • Wartburg College
  • SBO het Spectrum

STERK Engels is de enige methode met een online leestool die spraakherkenning gebruikt om leerlingen te ondersteunen en te corrigeren terwijl ze hardop (voor) lezen - zonder een leermoment te missen. Geen enkel andere methode biedt een vergelijkbare ondersteuning. Met behulp van de online reading coach bouwen leerlingen leesvaardigheid, taalbegrip en spreekvaardigheid op.
Martha Burns, Phd
Martha Burns, Phd
Scientific learning

STERK Engels ERK
NOT 2023