Nu wetenschappelijk bewezen: gamen is goed voor de cognitieve ontwikkeling?

Gamen, het spelen van computerspelletjes, blijkt voor de ontwikkeling van kinderen ook veel voordelen te hebben! Want uit recent onderzoek is gebleken dat in hetzelfde tijdsbestek, bij kinderen die een bovengemiddelde tijd besteden aan videogames, hun IQ significant verhoogden ten opzichte van kinderen die niet meer dan gemiddeld gamen. Gamen geeft dus een stimulans van de cognitieve ontwikkeling.

In deze blog wordt uitgelegd hoe het Karolinska instituut uit Zweden die het onderzoek leidden, tot deze verrassende conclusie komt. Hoe kan gamen bijdragen aan de ontwikkeling van een kind en hoe zet je dit effectief in met gegamificeerde leerstof?

Gamen? Dat is toch slecht voor de ontwikkeling?

Samen strijden in Fortnite, verstoppertje spelen in Roblox of op avontuur met Zelda: veel kinderen kunnen er geen genoeg van krijgen. Ze zitten, net als volwassenen overigens, aan hun beeldscherm gekluisterd. In het algemeen werd altijd aangenomen dat dit een negatief effect heeft op de ontwikkeling van de kinderen. Gamen houd je dom en zorgt ervoor dat je weinig tijd en concentratie overhoudt voor het leren van je huiswerk. Het onderzoek van het Karolinska instituut, dat onlangs in het tijdschrift Scientific Reports werd gepubliceerd, geeft echter genoeg aanleiding om dit beeld over gamen en kinderen bij te stellen.

Het verband tussen beeldschermtijd en de ontwikkeling van intelligentie

Bij het onderzoek, wat in samenwerking met de VU in Amsterdam werd uitgevoerd, keken de onderzoekers van het instituut heel specifiek naar schermtijd gewoontes en de ontwikkeling van een kind over een langere periode. Er namen aan het onderzoek 9000 Amerikaanse kinderen deel. Ze werden gevolgd in de periode vanaf hun 9de of 10de levensjaar tot twee jaar daarna. Met de kinderen werden bij de start van het onderzoek een aantal psychologische tests gedaan, waarmee hun cognitieve vaardigheden werden onderzocht. 

Verder werden de ouders gevraagd over het gedrag en de gewoontes van hun kinderen met betrekking tot hun schermtijd. Hoeveel tijd besteedden de kinderen volgens hun ouders dagelijks achter een beeldscherm? Een belangrijke vraag hierbij was wat de kinderen achter hun scherm deden: gamen, op social media of tv kijken?

Twee jaar lang werden uiteindelijk 5000 kinderen gevolgd en aan het einde opnieuw met dezelfde psychologische testen getest. Bij het onderzoek werd gecontroleerd op genetische verschillen die van invloed konden zijn op hun ontwikkeling. Ditzelfde gebeurde ook met verschillen die in verband met de sociale achtergrond, of inkomen en opleiding van de ouders konden ontstaan.

In het algemeen werd de beeldschermtijd als volgt ingevuld: kinderen uit de onderzoeksgroep besteedden gemiddeld 2,5 uur aan tv kijken, een half uur aan social media en een uur aan het spelen van videogames.

Verrassend positieve resultaten

Wat ontdekten de onderzoekers met hun onderzoek? In de eerste plaats bleek dat de tijd die kinderen gemiddeld besteedden aan tv kijken en social media, geen en zeker geen negatief effect hadden op hun cognitieve ontwikkeling. Hoewel dit voor veel ouders al een geruststellende uitkomst is, is de uitkomst voor het onderzoek met betrekking tot de gaming tijd nog verrassend positiever. Kinderen die meer dan de gemiddelde tijd gamen, verhoogden hun intelligentie in de periode tussen de testen met ongeveer 2.5 IQ-punten ten opzichte van kinderen die niet meer dan gemiddeld gameden. 

Enkele kanttekeningen 

Bij het onderzoek zijn echter wel enkele kanttekeningen te maken, wat de conclusies vanuit het onderzoek lastiger hard te maken valt. Zo is het onderzoek enkel met Amerikaanse kinderen uitgevoerd. Verder is er bij het onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende games. Het is de vraag wat de uitkomsten zullen zijn met kinderen van andere nationaliteiten en andere spelgewoontes. 

Een andere factor die de uitkomsten van het onderzoek niet helemaal sluitend maken, is dat ouders zelf aangaven wat de schermtijd van hun kinderen was. Zij kunnen de situatie soms verkeerd inschatten, of al dan niet bewust of onbewust overdrijven of bagatelliseren.

Ten slotte zegt een hogere IQ-score natuurlijk niet alles over het welzijn van het kind, of de gezondheid of zelfs ook schoolprestaties. Het effect van langer dan gemiddeld gamen op de gezondheid is namelijk niet meegenomen in het onderzoek.

“We hebben de effecten van schermgedrag op fysieke activiteit, slaap, welzijn of schoolprestaties niet onderzocht, dus daar kunnen we niets over zeggen” licht Torkel Klingberg, hoogleraar cognitieve neurowetenschappen aan de afdeling neurowetenschap van het Karolinska instituut uit. 

Maar over het idee dat gamen dus dom maakt en slecht voor de ontwikkeling, is met dit onderzoek wel het tegendeel bewezen. Deze resultaten van het onderzoek door het Karolinska instituut worden ook door eerdere soortgelijke onderzoeken ondersteund. 

Intelligentie is geen constante

De uitkomst van het onderzoek bewijst ook een ander gegeven: intelligentie is geen constante. Het is een kwaliteit en deze wordt bepaald door de omgevingsfactoren. Deze uitkomsten van het onderzoek geven in ieder geval genoeg redenen om dit verder te onderzoeken. “We gaan nu de effecten van andere omgevingsfactoren bestuderen en hoe de cognitieve effecten verband houden met de ontwikkeling van de hersenen bij kinderen”, aldus Klingberg. 

Gegamificeerde leerstof: leuk leren met betere resultaten 

Het onderzoek bewijst ook dat gegamificeerde leerstof aanbieden een effectieve methode is om de cognitieve vaardigheden te vergroten. Leren wordt dus niet alleen leuker, maar je leert ook nog sneller én meer. Software leermethode Fast Forword die leerstof in gameform aanbiedt, bewees dit ook al met de succesvolle resultaten. Al jarenlang behalen gebruikers van de methode snel een significant hoger leerrendement en vergroting van hun cognitieve vaardigheden. 

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van Fast Forword? Kijk hier>> voor meer informatie over deze methode.