Vijf inspirerende onderwijstrends

Bij het bepalen van onderwijstrends, spelen verschillende dingen een rol. Er zijn altijd uitdagingen en dingen die aangepast dienen worden ten opzichte van eerdere jaren. Het is dan ook niet onverwacht dat er aan onderstaande lijst diverse onderwijstrends zijn toegevoegd, zodat de lijst up-to-date blijft. De gesprekken in 2021 hebben er tevens voor gezorgd dat deze onderwijstrends aan het licht kwamen. Aangezien de zomervakantie al bijna aanbreekt, is dit de uitgelezen periode om de onderwijstrends nog eens onder de loep te nemen zodat het schooljaar volgend jaar met een frisse start kan beginnen! 

Sociaal-emotioneel welzijn

Het voorbereiden en geven van lessen vanuit huis evenals het studeren vanuit huis, hebben van leraren en leerlingen (en natuurlijk hun ouders) veel gevraagd. De meeste mensen hebben dan ook aanzienlijk meer stress dan vroeger. Het is daarom van essentieel belang dat we ons focussen op ons sociaal-emotioneel welzijn in het jaar 2022.

Noal Candelaria, die de voorzitter van de Texas State Teachers Association is, is van mening dat leraren eerst voor zichzelf moeten zorgen, voordat ze hun leerlingen iets bij kunnen leren. Hij maakte de vergelijking met vlieginstructies: hierin worden ouders ook aangeraden eerst hun eigen zuurstofmasker op te zetten, voordat ze zich om hun kinderen gaan bekommeren.

Er is ook voldoende aandacht voor de sociaal-emotionele status van leerlingen. Kinderen zijn flexibel, maar stress kan op zijn tijd wel zijn tol eisen. Het concentratievermogen van de leerlingen zal dan flink verminderen, evenals het onthouden van feiten en het leren in het algemeen. 

Toen ik nog leraar was, begon ik elke les door de studenten te vragen hoe ze zich voelden. Een openhartig gesprek over hun dagelijkse bezigheden. Op deze manier konden we beter aan de dag beginnen en leerden we elkaar beter kennen. Daarnaast konden we onze negatieve gedachten beter loslaten en zaten we de rest van de dag beter in ons vel.

Dit moment aan het begin van de dag, waarin we aandacht besteden aan sociaal-emotioneel welzijn zijn van cruciaal belang: op deze manier wordt de kans verkleind op psychische en mentale problemen en zit je gewoon beter in je vel.

Kunstmatige intelligentie

Artificial intelligence (of in het Nederlands: kunstmatige intelligentie) is een vrij nieuw onderwerp in het onderwijs. Kunstmatige intelligentie vergemakkelijkt het verzamelen van data van leerlingen, zodat de leerlingen beter kunnen worden begeleid. Je ziet dat leerlingen echt een groei doormaken als ze op een goede wijze worden begeleid waarin rekening gehouden wordt met hun behoeften en op welke manier ze de leerstrategie toepassen.  

Door middel van softwareprogramma’s, zoals Fast Forword en MATHia, kunnen leerlingen bijzonder goed worden geholpen. Deze programma’s bieden aan elke leerling hetzelfde programma aan, maar elke leerling werkt op het niveau en het tempo aan de hand van de manier waarin hij of zij het programma doorloopt. Het programma zet zelf bepaalde rapportages in elkaar, zodat docenten een kant-en-klaar rapport op hun bord krijgen, zo houden docenten meer tijd over hebben om te bedenken welke aanpak het beste bij een leerling past.

Dankzij kunstmatige intelligente kunnen leraren bepaalde taken ook uit handen geven, zoals het nakijken van bepaalde toetsvragen. Ook kunnen de leraren op deze manier leerlingen beter van commentaar voorzien en hun progressie monitoren. 

Hybride leren

Hybride leren is flink verbeterd toen iedereen genoodzaakt was thuis te blijven. Op deze manier kwam de volksgezondheid niet in gevaar. Alle kennis die op dit gebied is vergaard, is eveneens van harte welkom in 2022: de ontwikkeling op dit gebied wordt voortgezet.

Maar, wat is hybride studeren? Dit is een manier van leren waarbij online leren gecombineerd wordt met persoonlijk (in het echt) leren. Dit idee ligt al jaren op de markt, maar het werd nooit uitgevoerd door scholen. Het was vooral door bijvoorbeeld personeelstekort dat hybride leren werd geïntroduceerd, niet vanwege pedagogische redenen. 

In hedendaagse hybride modellen, hebben leraren twee groepen voor hun neus: een deel van de leerlingen zit thuis, terwijl de andere leerlingen in het klaslokaal zitten. Dit is lastig, omdat ze zo twee verschillende groepen in de gaten moeten houden. Sommige leraren geven in de ochtend persoonlijk les, en in de middag hybride. Zo hoef je geen twee groepen tegelijk in de gaten te houden.

Online lesgeven niet alleen uitleg aan de leerlingen, maar ook kunnen de leerlingen een gevoel van saamhorigheid creëren in zo’n virtual classroom. Zo zijn ze toch nog een beetje samen, ook al is dat lastig in zo’n tijd.

Sommige mensen vinden het lastig om onderscheid te maken tussen hybride leren en blended learning. Bij blended learning wordt afwisselend online en offline gewerkt, waarbij het online deel vaak gepersonaliseerd is en het offline deel klassikaal. STERK Engels is hier een goed voorbeeld van. Bij hybride leren zijn de virtuele lessen een vervanging voor lessen die eigenlijk persoonlijk gegeven zouden worden.

Het STEAM-curriculum

Het STEAM-curriculum combineert kunst (art) met STEM: wetenschap (science), technologie (technology), techniek (engineering) en rekenen (maths). Normaal gesproken wordt er tijdens elke les een van deze onderwerpen gegeven, maar bij een STEAM-curriculum worden de onderwerpen samengesmolten tot een eenheid. Dit stimuleert de denkvaardigheden van de leerlingen.

Door hier kunst aan toe te voegen, worden de andere onderdelen van het STEM-model duidelijker en sluit het beter aan bij de interesses van de leerlingen.

Door een STEAM-curriculum aan te wenden, worden de denkvaardigheden van de leerlingen breed ontwikkeld. Ze leren met creatieve oplossingen komen wanneer er beren op de weg zijn en een kritische blik aan te wenden, wanneer de situatie hierom vraagt. Door zo’n programma, worden de leerlingen pas echt kritische denkers en ontwikkelen ze denkbeelden die passen bij de 21e eeuw. 

Genius Hour

Een nieuwe onderwijstrend is Genius Hour, een alternatieve naam hiervoor is Passion Project. Dit is een erg geliefde trend bij studenten, aangezien ze een paar uur per week vrij krijgen om aan een bepaald creatief project te werken. 

Wanneer studenten de touwtjes in handen hebben en zelf mogen bepalen waaraan ze hun tijd besteden, komt dit hun denkvaardigheden en creativiteit ten goede. 

Genius Hour omvat drie voorwaarden voor leerlingen:
1) Ze moeten een project hebben waarin een vraag centraal staat die niet zomaar met Google kan worden beantwoord.
2) De vraag moet worden beantwoord met informatie van diverse websites en gedrukte bronnen.
3) Ze moeten iets maken, dat wil zeggen dat het product moet een eindontwerp betreffen (dit mag digitaal of fysiek zijn). 

Blik op de toekomst 

Als je goede voornemens hebt en graag aan een nieuw jaar gaat beginnen, dan is het een goed idee om je eigen werkschema en dagelijks leven kritisch te bekijken. 

Ben je op zoek naar manieren waarop je je leven kan omgooien?
Klik hier>> om de TED Talk van Daniel Pink te bekijken.

Dit blog betreft een korte versie van een artikel geschreven door Cory Armes (met een verschillende diploma’s op zak omtrent onderwijswetenschappen). Ze heeft al ruim 18 jaar ervaring in het onderwijs en geeft hier ook les als docent. Daarnaast is ze gespecialiseerd in het omgaan met leerlingen met een rugzakje.

Meer informatie nodig? 

Door de programma’s van Fast ForWord kan je inzoomen op de behoeften van leerlingen en docenten, in het basisonderwijs maar ook het middelbaar beroepsonderwijs of voortgezet onderwijs. Dit kan digitaal maar ook persoonlijk zijn. 

De software kan je los aanschaffen, maar ook in combinatie met STERK Engels Foundations methode voor het basisonderwijs, of STERK Engels VMBO: op deze manier kan het Engels van de leerlingen flink worden verbeterd.