Category

maart 1, 2022

Formatief toetsen
Formatief toetsen – objectieve tool

Voor veel ouders van kinderen uit groep 7 of 8 is het een bekend gespreksonderwerp: de cito-toetsen. De bekende toetsen aan het eind van de basisschooltijd, waarvan de eindscore een maat zou zijn voor het niveau waarop het kind presteert. Ook in ons gezin komt het onderwerp ‘cito-toetsen’ inmiddels regelmatig ter sprake. Onze oudste dochter…

Read article